USA

Fler skolor utbildar i cannabisföretagande

Allt fler amerikanska lärosäten erbjuder kurser om cannabis. ”Viktigt att förstå den växande industrin”, menar ansvariga på San Francisco-universitet.

Föreläsningar om hur man startar cannabisföretag dyker nu upp på flera amerikanska universitet. I mars startade exempelvis Cannabis: kommers, kultur och regelefterlevnad på Golden Gate University, GGU, i Kalifornien. 

Liam Anderson, biträdande föreståndare på skolan har varit delaktig i att lansera den nya kursen. Han säger att initiativet kommit efter den enorma kommersiella aktivitet kring cannabis som accelererat de senaste åren. 

– Samtidigt har det inte skett någon ökning i utbildning kring cannabis. Därför finns förvirring kring hur den nya industrin fungerar juridiskt. Vi har tänkt att vår kurs kan hjälpa folk att förstå växtens kommersialisering och dess ökande acceptans bland allmänheten, säger han. 

Tanken är att studenterna ska få lära sig mer om licenser, distribution och tillsyn. Men också om cannabishistorik, avkriminalisering och etiska frågor om hur man balanserar tillväxt och dess negativa effekter på folkhälsa och samhällen. 

Kursen ska hållas en gång i veckan under två månader och är öppen för både skolans studenter och allmänheten. Lärare är Tiffany Conklin-Lichtig, utbildad advokat, som även grundat en konsultverksamhet som hjälper entreprenörer att starta cannabisföretag i delstaten.

– Hennes bakgrund överensstämmer med GGU:s etos vad gäller praktiserande fakultet. Hon kan ta med erfarenhet från verkligheten in i klassrummet, säger Liam Anderson. 

I kursbeskrivningen uppger skolan att industrins tillväxt spås öka med 14 procent, och nå ett värde nära 30 miljarder dollar år 2025. Där framhålls också att just San Francisco Bay Area har blivit ett nav för cannabisrelaterad företagsamhet. 

Enligt Liam Anderson har intresset för kursen har varit stort – på hemsidan står det däremot att hela 22 av 25 kursplatser är lediga. Hans förklaring är att många utomstående personer visat intresse för enskilda föreläsningar, men deras befintliga studenter inte verkar ha anmält sig till extrakursen, som hålls på lördagar.

Kursen i San Francisco är inte unik i USA. Även i delstaterna Colorado, Michigan och North Dakota erbjuds program med en kandidat- eller magisterexamen i cannabis eller medicinalplantor. I Colorado, den delstat där cannabis legaliserades först, handlar kursprogrammet mer om hur drogen påverkar samhället, snarare än om affärsverksamheten bakom. 

Medicinsk marijuana är för närvarande lagligt i 33 amerikanska delstater, och hittills har 12 delstater någon form av marknad för rekreationsbruk. På federal nivå är marijuana fortfarande olagligt i USA. Liam Anderson på GGU ser dock inga etiska problem i att erbjuda kurser i något som fram tills nyligen varit illegalt på många platser. 

 – Ur vårt perspektiv är det en perfekt möjlighet att erbjuda en kurs, eftersom det finns mycket kontext att förstå och brist på tillgänglig forskning, som ett resultat av att den federala regeringen länge har kategoriserat marijuana som ett förbjudet ämne. 

Han menar att det till och med är skolans skyldighet att utbilda mer om cannabisbranschen. 

– Cannabis kan orsaka nytta eller skada beroende på hur någon interagerar med det – vare sig det är som konsument, producent, eller berörd tredje part. Det är bättre att bli informerad om cannabis, oavsett dess juridiska status vid en viss tidpunkt. Vi ser det som en skyldighet att ta itu med det, med tanke på branschens snabba tillväxt.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer