Cannabislegalisering

Studie: Cannabis ökar över tid efter legalisering

Studenter i delstater som legaliserat rekreationellt bruk av cannabis röker mer än sina gelikar i andra delstater. Och skillnaden dem emellan verkar öka med tiden.

Cannabisanvädningen ökar generellt i USA. Men collegestudenter i delstater som var tidiga med att legalisera cannabis ökar snabbare. Det visar en ny studie från Oregon State University.

Studenter i delstater med laglig cannabis hade 18 procent större sannolikhet att ha använt cannabis under de senaste 60 dagarna jämfört med studenter från delstater utan laglig cannabis. Det var också 17 procent mer sannolikt att de hade ett frekvent bruk av cannabis. I studien definierades detta som att ha använt cannabis under minst 20 av de senaste 30 dagarna.

Både måttfullt och frekvent användning av cannabis har fortsatt att öka efter legaliseringen. I de delstater som var först med att legalisera rekreationellt bruk av cannabis var också skillnaden störst jämfört med delstater som inte legaliserat. I delstater som haft laglig cannabis i sex år var sannolikheten 46 precent större att studenterna använt cannabis.

I delstater som inte legaliserat cannabis ökade andelen studenter som använt cannabis från 14 till 17 procent mellan 2012 och 2018. I delstater som var tidiga med legalisering var samma ökning från 21 till 34 procent.

Studien är baserad på enkätsvar från 850 000 studenter, fördelade på 135 college i stater där cannabis var lagligt 2018 och 454 colleges där cannabis inte var lagligt.

Samtidigt sjunker berusningsdrickandet generellt bland amerikanska studenter. Samma forskare upptäckte i en tidigare studie förra året att berusningsdrickande verkar sjunka snabbare i stater där cannabis är lagligt, speciellt bland studenter som är över 21 år.
– När du är under 21 är alla substanser olagliga. Men i de flesta delstater försvinner en barriär till att använda alkohol när du fyller 21. När cannabis är lagligt så ändrar det dynamiken, säger David Kerr, en av studiens författare.

Tidigare i höstas publicerades en studie i Jama Psychiatry som tydde på ökat cannabismissbruk i delstater som legaliserat cannabis. Sambandet var där tydligast bland unga mellan 12 och 17 år. Den studien kunde inte se någon skillnad i missbruk hos personer mellan 18 och 25 när man jämförde delstater med och utan laglig cannabis.

Cannabismissbruk definierades i denna studie som när cannabisbruket påverkar användaren negativt över loppet av 12 månader. Det kan handla om svårigheter att trappa ner sin användning eller att cannabisbruket går ut över andra delar av livet.

Studiens författare konstaterar att långvarigt cannabismissbruk går att koppla till psykologiska besvär, lägre akademiska resultat, arbetslöshet och trafikolyckor.
– Legalisering bör åtföljas av preventionsinsatser och behandling. Allmänheten bör informeras om både fördelar och nackdelar med cannabisprodukter för att kunna göra informerade beslut, kommenterar studiens huvudförfattare Silva S. Martins, professor i epidemiologi vid Columbia University Mailman School of Public Health.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer