Cannabis

Många överskattar cannabis medicinska egenskaper

En studie visar på stor skillnad mellan cannabisanvändares övertygelser och vad vetenskapen säger om medicinsk cannabis.

Forskare från University of Buffalo frågade femhundra regelbundna marijuanaanvändare om de anser att drogen är effektiv för att behandla sjukdomar och andra medicinska tillstånd.

Svaret: Majoriteten höll inte med om vad forskning och vetenskap faktiskt kunnat bevisa, rapporterar den medicinska nyhetssajten News medical.

– Det finns stor skillnad mellan de empiriska bevisen och vad folk tror. Vi har backat till 1800-talets mirakelkurer, säger Daniel Kruger, huvudförfattare till studien som publicerats i American Journal of Health Promotion.

Cannabis ses som botemedel för alla möjliga sorters åkommor, menar han, vilket kan vara mycket problematiskt.
– Människor slutar ta, eller minskar användningen av receptbelagda läkemedel, för att istället använda medicinsk cannabis. Det är en allvarlig fråga, säger han.

Den aktuella undersökningen genomfördes på ”Hash Bash”, en årlig sammankomst för marijuanaentusiaster på Universitetet i Michigan. Deltagarna svarade på frågor om sitt cannabisbruk, men också varifrån de hämtade sin information om marijuana.

Slutligen jämfördes deltagarnas kunskaper med de svar som finns i National Academies of Sciences, Engineering and Medicines (NASEM) gällande medicinsk effektivitet och risker med cannabisbruk.

En majoritet av deltagarna i studien svarade att de använder marijuana varje dag och 85 procent av dem gör det av medicinska skäl. Drygt 80 procent svarade att deras kunskaper om cannabis kommer av personlig erfarenhet, jämfört med nära 25 procent som hämtat information från medicinska cannabisapotek, och cirka 20 procent från vårdpersonal.

Undersökningen visade också att många av de svarande inte insåg vilka risker det finns med att använda cannabis; exempelvis trodde endast 22 procent av de svarande att cannabisanvändning under graviditeten är farligt.

En majoritet trodde också att cannabis är effektivt för att behandla cancer, depressiva symptom och epilepsi. Bedömningar från NASEM visar dock att det finns begränsad bevisning för att cannabis minskar depressiva symptom – och inga, eller otillräckliga bevis för att det fungerar för cancer och epilepsi.

Myten om cannabis som cancerbehandling verkar ha fått särskilt fäste online.

Två forskare, Donald Abrams från University of California, och Manuel Guzmán vid Compulense University i Madrid, har nyligen publicerat en artikel i den medicinska tidskriften JAMA Oncology om just detta.

De skriver att många patienter med cancerdiagnoser är övertygade att cannabis, oljor eller extrakt av THC eller CBD, faktiskt kan bota olika cancerformer. Främst får de informationen via vittnesmål på nätforum.

De skriver att det visserligen finns ett fåtal studier på möss och odlade celler som visar att cancercellers tillväxt hämmas. Men resultat från odlade celler eller möss misslyckas ofta att överföras till människokroppen.

Cannabis har också med viss bevisad effekt använts för att hantera biverkningar av kemoterapi, så som illamående och smärta. Samtidigt har andra studier inte visat att cannabis gör någon som helst skillnad

Därför konstaterar forskarna att behandlingar med exempelvis cannabisolja både kan – och inte kan – vara till nytta för enskilda cancerpatienter. Men de bör absolut inte ersätta konventionella cancerbehandlingar.  

Mer från Accent