EU

Narkotikabyrå får utvidgat uppdrag

Dagens EMCDDA ska förändras och få en ny roll.

Planen är att dagens europeiska narkotikacenter European Monotoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCCDA, får ett nytt och utvidgat uppdrag.

Sedan 1993 bevakar, samlar in och analyserar statistik om narkotika och beroendefrågor i EU-länderna. En ny överenskommelse mellan Europaparlamentet och ministerrådet innebär att mandatet utökas, narkotikabyrån ska bland annat ägna sig åt frågor som rör utbud av narkotika och narkotikamarknadsfrågor.

Även om insamling, analys och informationsspridning även fortsättningsvis ska vara huvuduppgiften är tanken att den nya organisationen ska reagera effektivare på nya hälso- och säkerhetsutmaningar inom narkotikaområdet.

– Narkotika och narkotikamissbruk har enorma skadeverkningar, både för individernas hälsa och för deras familjer. Jag välkomnar den preliminära överenskommelsen om ett nytt mandat för EU:s narkotikabyrå, vilket ger bättre möjligheter att motarbeta narkotikan på ett mer övergripande sätt och underlättar för det civila samhället att ge viktiga bidrag till byråns arbete, kommenterar Sveriges socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

Där finns även en kommentar från Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer:

– En starkare narkotikabyrå i EU blir ett viktigt verktyg för att ta itu med dessa utmaningar på både EU-nivå och global nivå och för att ha fortsatt framförhållning till framtida risker.

Överenskommelsen måste godkännas av rådet och Europaparlamentet innan den formellt kan antas.

Mer från Accent