Narkotika

FHM: Narkotikan kostar samhället mer än vi trott

Fler personer än först beräknat har ett problematiskt bruk av narkotika.

Folkhälsomyndigheten beräknar att narkotikaanvädningen kostade samhället 44 miljarder kronor år 2020. Detta efter att man uppdaterat sina tidigare beräkningar som publicerades för två år sedan.

Den nya beräkningen är 5,5 miljarder högre än den som publicerades 2022.

– Antalet personer med ett problematiskt narkotikabruk är fler än vad man tidigare trott. Därför har även de beräknade samhällskostnaderna stigit, säger utredaren Anne Leppänen i ett pressmeddelande.

Det är Institutionen för hälsa- och sjukvårdsekonomi, IHE, som genomfört beräkningen av vad narkotikan kostar samhället. I beräkningarna tittar man på kostnader för vård, rättsväsende, produktionsbortfall och arbetslöshet som orsakas av narkotikaanvändningen. Kostnaderna för den organiserade brottsligheten är inte inräknade.

IHE har också räknat på hur samhällets kostnader varierar med förändrad narkotikaanvändning.

– Beräkningarna visar att förebyggande insatser för att minska narkotikaanvändningen och specifika insatser för att minska skador kan ge stora samhällsekonomiska vinster, säger Anne Leppänen.

Mer från Accent