Psykedelisk renässans

Få får esketamin mot depression

Fortfarande är mycket osäkert kring behandling med psykedelisk medicin.

Inom den psykedeliska forskningen är behandling med ketamin mot depression den gren som kommit längst i Sverige. I augusti förra året godkändes nässprayen spravato, som innehåller esketamin, som en behandling mot depression.

Förhoppningen att den nya medicinen skulle kunna hjälpa patienter som inte svarat på andra behandlingar mot depression var stor. Men sedan lanseringen är det få patienter som faktiskt fått prova den nya behandlingen rapporterar Läkartidningen.

Det är främst i Halland och Region norr som behandling med Spravato förskrivits än så länge. I Halmstad har mottagningen Affecta psykiatri använt medicinen på 7-8 patienter, i Region norr har man i nuläget ett fåtal patienter. Därutöver har en handfull personer runt om i landet fått esketamin utskrivet. Av de som behandlats på kliniken i Halmstad har ungefär hälften svarat på behandlingen.

– För de personer som det fungerar på så fungerar det väldigt bra, säger Lars Häggström, psykiater på Affecta psykiatri.

Medicinen är tänkt att användas mot svår depression hos vuxna som inte svarat på andra behandlingar. Det vetenskapliga underlaget för att använda esketamin mot måttlig depression är än så länge litet, och Rådet för nya terapier, NT-rådet, har gjort bedömningen att det finns stor osäkerhet kring medicinens säkerhet och effekt. Esketamin ska därför betraktas som ett sista alternativ när andra behandlingar inte fungerar.

– Det finns oro för biverkningar vid behandlingstillfället, men även risk för missbruk, sa Gerd Lärfars, som är ordförande för NT-rådet i ett pressmeddelande förra året.

Mer från Accent