Psykedelisk renässans

Kan ketamin bota alkoholberoende?

Ny studie granskar om beroendesjukdom kan behandlas med den psykoaktiva substansen ketamin.

Det narkotikaklassade läkemedlet ketamin har både används för nedsövning inom vården och som illegal drog. Men under de senaste årtionderna har allt fler forskare börjat intressera sig för att använda ketamin som ett sätt att bota mentala åkommor, till exempel alkoholberoende. I en ny översiktsstudie publicerad i American Journal och Psychiatry sammanställs 83 studier av ketamin som behandling mot psykisk ohälsa.

Översikten ger stöd för att ketamin skulle kunna ge snabb lindring vid depression och självmordstankar. Även andra användningsområden kan skönjas, men mer forskning behövs.

14 av de studier som tas upp i översikten granskar möjligheten att behandla beroende med ketamin. Av dessa fokuserar sex på alkohol, fem på kokain och tre på opioider. Tre studier fick positiva resultat när ketaminbehandling kombinerades med olika typer av terapi. Grupperna som fick både ketamin och terapi hade generellt klarat sig bättre när man följde upp behandlingen.

I Sverige är det sedan 2020 möjligt att få esketamin utskrivet mot depression, men antalet förskrivningar är lågt.

Forskningen om ketamin kopplas ofta ihop med renässanssen för forskning om psykedeliska preparat. Även om ketamin är mer likt en opioid i sin primära funktion så är det även en psykoaktiv substans. Forskarna är dock inte eniga om ifall den psykoaktiva komponenten är viktig när man använder ketamin mot mentala åkommor.

Mer från Accent