Eget bruk av narkotika

ESO-uppdrag utvärdera kriminalisering

Riksdagen utreder inte avkriminalisering av eget bruk av narkotika. Men expertgruppen ESO ger kriminologer uppdraget att utvärdera kriminaliseringen.

Riksdagen tog i mars ställning till tre motioner om att utreda avkriminalisering av eget narkotikabruk, inlämnade av ledamöter hemmahörande i Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, och Centerpartiet.

Justitieutskottets majoritet menade dock att all befattning med narkotika ska vara kriminaliserad (En miljöpartist i utskottet reserverade sig) och frågan gick inte till omröstning i riksdagen.

Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt center, NPC, (där IOGT-NTO är medlem), tycker att det är ”ett rimligt beslut av riksdagen”:

Eftersom en utredning om avkriminalisering aldrig skulle kunna bortse från de brister som finns i forskningen vad gäller om en sådan skulle leda till konsumtionsökning eller ej. Då vi ligger lågt där internationellt skulle den låga nivån riskeras. Bättre då att utvärdera kriminaliseringens positiva och negativa effekter, samt satsa på åtgärder som leder till minskad konsumtion.

Nu har Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, (som sorterar under finansdepartementet), gett tre kriminologer vid Stockholms universitet i uppdrag att utvärdera just kriminaliseringen som gjordes 1988, och skärptes 1993.

I gruppen ingår professor Felipe Estrada Dörner, doktoranden Albin Stenström, samt professor emeritus Henrik Tham (Känd debattör och kritiker av den svenska narkotikapolitiken). Ur forskningsplanen: ”Mer konkret avser vi att ge en kortfattad sammanställning av den svenska narkotikakontrollen de senaste femtio åren och bakgrunden till att Sverige valde att kriminalisera eget bruk av narkotika”.

Forskarna ska ta fram en kunskapsöversikt för att beskriva och analysera konsekvenserna av kriminalisering av eget bruk. Dit hör också en genomgång av läget utomlands, framförallt i de nordiska länderna. Projektet ska vara klart i slutet av 2023.

 – Att utvärdera kriminaliseringens positiva och negativa effekter är något som vi från NPC välkomnar. Om just detta upplägg kommer att ge klarhet i de frågor som behöver ställas tycker jag från det jag sett hittills är tveksamt. Men i grunden behövs troligen många olika utvärderingar utifrån olika perspektiv som tillsammans ger ett kunskapsunderlag för politiker och andra att göra bedömningar utifrån, kommenterar Peter Moilanen.

Vari består din tveksamhet?

– De tycks ha mer fokus på historiska skeenden och andra länder som avkriminaliserat. En utvärdering behöver också titta på bland annat de positiva effekterna, och på länder som valt att utveckla sig inom kriminaliseringen. 

Mer från Accent