Krönika

Eva Ekeroth: Ohederligt om avkriminalisering

Det finns en rad rimliga skäl att vilja avkriminalisera eget bruk av narkotika. Stigmatiseringen är ett sådant. Ett annat att man kan ifrågasätta nyttan av att bötfälla människor för deras beroende. Det finns säkert fler skäl, men att avkriminalisering skulle leda till färre dödsfall är inte ett av dem. Den saken blir allt tydligare.

De som dör av narkotika är kända av vården. Av Socialstyrelsens statistik framgår att en stor majoritet som dör av överdoser har en psykiatrisk diagnos. Nästan lika många har en missbruksdiagnos. Att det är förbjudet att använda narkotika har alltså inte hindrat dem från att söka vård.

De droger de avlidna har i kroppen när de dör är inte heller alltid olagliga. Den vanligaste substansen 2020 var det smärtstillande läkemedlet oxikodon. Alla dör inte heller av misstag. Omkring en fjärdedel av de narkotikarelaterade dödsfallen är självmord. De kan vara fler. Det är inte alltid lätt att avgöra, och ett antal klassas varje år som oklara dödsfall.

”Något måste göras åt narkotikadöden. Men att använda dödstalen som argument för avkriminalisering är ohederligt.”

Det är förskräckande med så många narkotikarelaterade dödsfall, vare sig det är självmord eller olycksfall. Något måste göras. Såväl beroendevården som psykiatrin måste bli mer lättillgänglig. Några av självmorden kan röra sig omsvårt sjuka personer som väljer att förkorta sitt liv. Till det kan de ha goda skäl. Socialstyrelsens statistik visar att många är multisjuka. Men ingen ska dö av ”misstag”, eller för att den inte fått rätt vård i tid.

Att använda dödstalen som argument för avkriminalisering är däremot ohederligt. Väldigt få skulle räddas av en lagändring. Helt andra åtgärder måste till, exempelvis att tröskeln sänks för att få tillgång till god vård. Det visar inte minst Pierre Anderssons (policyrådgivare IOGT-NTO) rapport från Portugal, där avkriminalisering gjordes samtidigt med ökad tillgång på väl samordnad vård. Dödstalen sjönk dramatiskt, men steg igen när ekonomisk nedgång ledde till att tillgången på vård att stramas åt.

Men inte ens det livräddande motgiftet naloxon kan rädda liv om den som dör befinner sig i ensamhet hemma, vilket tydligen ofta är fallet. Vi måste hitta sätt att förebygga att människor fastnar i beroende och framförallt måste vi bekämpa den opioidkris som redan tycks vara här. Annars kommer människor fortsätta att lida och dödstalen att öka, oavsett om det är förbjudet att använda narkotika eller ej.

Mer från Accent