ESO-rapport

Hård kritik mot rapport som vill avskaffa monopolet

I tisdags presenterades en ESO-rapport som drar slutsatsen att svensk alkoholpolitik fungerar dåligt och att monopolet därför bör avskaffas. Kritiken har inte låtit vänta på sig.

Rapporten, som presenterades vid ett seminarium i tisdags, har tagits fram av nationalekonomen David Sundén på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. En sammanfattning presenteras också på DN-debatt.

I rapporten drar David Sundén slutsatsen att svensk alkoholpolitik inte fungerar och att alkoholkonsumenterna, till skillnad från tobakskonsumenterna, inte bär sina kostnader.

Han menar att alkoholmonopolet inte är effektivt och hävdar att de rapporter som tidigare visat att ett avskaffande av monopolet skulle leda till en ökning av alkoholkonsumtionen med 40 procent har fel.

Istället är det priset som avgör konsumtionens storlek, menar David Sundén, och hävdar att en höjd alkoholskatt idag inte är ett användbart instrument. Detta eftersom skillnaderna jämfört med grannländerna är för stora. En svensk höjning ökar incitamenten för svenskar att resa utomlands för att köpa alkohol.

David Sundén är övertygad om att en avreglerad marknad skulle sänka priserna och därmed ge en möjlighet att öka alkoholskatten utan att konsumentpriset behöver öka.

Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, var inbjuden till seminariet för att kommentera rapporten. Han anser inte att resonemanget är hållbart – eftersom allt inte handlar om pengar.

Johan Carlsson. Foto: Lena Katarina Johansson.

– Nu är det ju så att intäkterna går till staten och sedan får sjukvården en hög med pengar, som inte nödvändigtvis är kopplad till skatteintäkterna. I sjukvården är dessutom begränsningarna inte enbart ekonomiska. Brist på personal och sängplatser är lika viktiga, framhåller han.

Han påpekar också att skador inte drabbar alla konsumenter lika, bland annat för att de socioekonomiska skillnaderna är stora.

– Priset är ett viktigt styrinstrument, men det kan inte vara det enda, för då når vi inte ända fram.

Monopolet har tjänat oss väl för att skydda de mest utsatta.

Johan Carlson är oense med författaren om slutsatserna om alkoholskatterna.

– Det kan finnas olika syn på alkoholskatterna, men de ger en nedtryckande effekt på konsumtionen. Inflödet av alkohol utifrån ska inte överskattas. Jag tycker nog att en höjning av skatten skulle vara möjlig.

Han håller inte heller med om att monopolet skulle vara ineffektivt.

– Monopolets förtjänst är inte att trycka ner totalkonsumtionen utan att skydda utsatta grupper. Ökar vi antalet marknadsplatser försvåras kontrollen. Monopolet har tjänat oss väl för att skydda de mest utsatta.

Sven Andréasson Foto: Pierre Andersson
Sven Andreasson. Foto: Pierre Andersson

Sven Andréasson, professor vid Karolinska institutet, har ingått i referensgruppen till rapporten, men är mycket kritisk till rapportens slutsatser och delar Johan Carlsons syn att alkoholskatten fortfarande är ett verksamt instrument.

– Det är självklart att om man höjer skatten väldigt drastiskt så får man ett ökat inflöde från andra länder, men det finns fortfarande utrymme för en höjning av skatten. Det finns inga tecken på att måttliga höjningar ökar resandeinförseln, säger han under sin medverkan i Sveriges radios Studio ett.

En privat aktör drivs alltid av kommersiella intressen.

Han reagerar också på att för tidig död betraktas som en vinst.

– I beräkningarna hävdas att kostnaderna uteblir om man dör vid 50 eller 60 års ålder. Det stämmer i och för sig, men för tidig död är samtidigt något vi är beredda att betala ganska mycket för att förhindra, säger han under seminariet.

Han påpekar att det finns beräkningsmodeller för att beräkna kostnaderna för förlorade levnadsår.

Sven Andréasson ställer sig också frågande till slutsatsen att privata aktörer skulle kunna ersätta Systembolaget utan negativa effekter.

– En privat aktör drivs alltid av kommersiella intressen. Därför stämmer inte rapportens slutsats.

I åldersgruppen 25–44 år har dödsfallen minskat med 80 procent.

Även Charlotta Rehnman Wigstad, direktör för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är kritisk. Hon ingår i den paneldebatt som avslutar seminariet.

Chaarlotta Rehnman Wigstad. Foto: Johan Svensson.

– I rapporten hävdas att alkoholpolitiken inte är effektiv och att den inte nått sina mål, bland annat för att antalet dödsfall orsakade av alkohol inte har sjunkit. Och det stämmer att det fortfarande är 2 000 personer om året som dör av alkohol, men tittar man på detaljnivå ser man att i åldersgruppen 25–44 år har dödsfallen minskat med 80 procent, säger hon.

Under samtalet kom förslag på olika tekniska lösningar, som att man ska kunna stänga av sig från inköp eller ha appar där man håller kontroll på sin konsumtion.

Charlotta Rehnman Wrigstad är mer intresserad av vedertagna åtgärder.

– Det vi behöver göra är insatser för att begränsa tillgängligheten, förebyggande insatser, tidiga insatser samt vård och behandling. Det är viktigare att vi fokuserar på det, säger hon.

Vi är alla med och betalar alkoholens skadeverkningar.

I en replik på DN-debatt skriver IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero att rapporten ignorerar den omfattande forskning som finns på området, också i de länder som nämns i artikeln. Han ger två exempel:

Dels en metastudie från USA som visade att alkoholkonsumtionen steg med drygt 44 procent på grund av privatiseringar, dels det svenska experimentet med mellanölsförsäljning i livsmedelsbutiker 1965 till 1977 som ”ledde till en panikartad reträtt och ett förbud som trädde i kraft den 1 juli 1977, en åtgärd som fick tydlig effekt i form av minskat mänskligt lidande såväl som minskade alkoholrelaterade samhällskostnader.”

Lennart Agén, Presschef Systembolaget Foto: Magnus Fond
Lennart Agén, Presschef Systembolaget Foto: Magnus Fond

Systembolaget delar rapportens oro för att gränshandel har en negativ inverkan på alkoholpolitikens pris- och tillgänglighetseffekter, men delar inte rapportens slutsatser.

– I rapporten påstås att omvärldens påverkan på alkoholpolitiken, till exempel de låga alkoholskatterna i vissa av våra grannländer, medför att en översyn av politiken bör göras, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget.

Vi måste jobba tillsammans för att färre personer drabbas av alkoholproblem, inte fler.

Enligt rapportförfattaren bör den ha som utgångspunkt att alkoholen kan säljas på andra försäljningsställen än Systembolaget.

– Den typen av reform skulle ge en markant ökad tillgänglighet, vilket vore ett kraftigt avsteg från folkhälsopolitikens mål. Vi måste jobba tillsammans för att färre personer drabbas av alkoholproblem, inte fler, säger Lennart Agén.

Mer från Accent