Psykedelisk renässans

Behandling med ecstacy mot PTSD utökas

Den amerikanska myndigheten för livs- och läkemedel, FDA, ger grönt ljus för att fler ska få prova MDMA-assisterad terapi för att lindra post-traumatiskt stresssyndrom.

Med myndighetens godkännande kommer nu Multidisciplinary Association for Psychadelic Studies, MAPS, att utöka sina tester med MDMA, den aktiva substansen i ecstacy. Upp till 50 patienter med posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD, kommer att få tillgång till behandlingen. Det meddelar MAPS i ett pressmeddelande.

Den utökade behandlingen riktar sig till patienter med behandlingsresistent och måttlig till svår PTSD. Behandlingen innefattar psykoterapi i kombination med den psykoaktiva substansen MDMA vid upp till tre tillfällen. Substansen ska intas i en kontrollerad miljö med två terapeuter närvarande.

Behandlingen kommer att vara tillgänglig på upp till tio platser i USA, men vilka platser det blir är ännu inte bestämt. Själva uppger MAPS att de har fått in över 120 ansökningar om att få erbjuda behandlingen.

Sedan tidigare pågår även fas 3-försök via MAPS för att utveckla en behandling mot PTSD genom MDMA-assisterad psykoterapi. Försöken beräknas vara klara under 2021, vilket betyder att en psykedelisk behandling av PTSD skulle kunna vara tillgänglig för den amerikanska allmänheten år 2022.

Mer från Accent