Norge

Norska IOGT: ”Håll kvar nollvisionen”

Just nu utreds avkriminalisering av eget bruk i Norge. Det är viktigt att behålla förbudet och nollvisionen att ungdomar aldrig ska använda narkotika, säger norska IOGT:s generalsekreterare Hanne Cecilie Widnes.

Människor som använder narkotika och alkohol ska mötas med behandling och inte med straff.
Där är generalsekreteraren för IOGT i Norge, Hanne Cecilie Widnes, överens med direktiven för den statliga utredning som nu pågår i Norge och beräknas komma med sin rapport hösten 2019.

– Men man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt, både på rehabilitering och förebyggande arbete, konstaterar hon vidare.

Och i det förebyggande arbetet, särskilt gentemot ungdomar, är ett förbud mot att använda narkotika viktigt, anser Hanne Cecilie Widnes.

– IOGT:s fokus i det här är att det är viktigt att upprätthålla förbudet mot eget bruk och inte börja tala om nöjesanvändning. (rekreasjonsbruk på norska) Ungdomar ska helt enkelt inte använda narkotika, där ska vi hålla fast vid vår nollvision.

Statistik visar att droganvändningen bland ungdomar ligger på en väldigt låg nivå i Norge. Andelen 15-16 åringar som har använt cannabis den senaste 30 dagarna ligger på två procent.

– Den här låga nivån vill vi behålla och helst få ned.

Norska IOGT anser att den statliga utredningen behövs, bland annat för att förstärka möjligheten till rehabilitering vid alkoholberoende.

Rusreform-utredningen är historisk på så sätt att den bygger på en bred partiöverenskommelse mellan Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti och liberala Venstre. Den har beskrivits som det första steget i en ny norsk narkotikapolitik där ansvaret för drogproblematiken ska flyttas från rättsväsendet till sjukvården och vila på en vetenskaplig grund.

Portugal har lyfts fram som gott exempel. Där avkriminaliserades bruk och innehav av alla droger 2001. En avkriminalisering innebär, till skillnad från en legalisering, att droger fortfarande är olagliga, men att den som använder dem eller innehar en mindre mängd för eget bruk inte begår ett brott och därmed kan bemötas med andra insatser än straff.

I den norska debatten har argumenten om en hög dödlighet i narkotika framförts på liknande sätt som i Sverige.

–Vi har höga tal när det kommer till dödlighet i överdoser vid sprutanvändning i Norge, men det handlar också om hur statistiken förs i olika länder när siffrorna jämförs, säger Hanne Cecilie Widnes.

I utredningen finns jurister, forskare, vårdpersonal från behandlingsområdet och representanter för RIO, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO, och MARBORG (med brukarerfarenhet). Men inte några organisationer som arbetar förebyggande.

– Vi har inte drivit den frågan. Nu lägger vi vår kraft på att opinionsbilda om att stora delar av den norska narkotikapolitiken är lyckad.

Här finns en del att göra eftersom det här är en debatt där den norska allmänheten i stort inte vet hur de ska förhålla sig till argumenten enligt Hanne Cecilie Widnes.

– Men om vi frågar dem då vill de ha fortsatt förbud mot eget narkotikabruk. I en opinionsundersökning från 2016 svarade åtta av tio att det inte bör vara tillåtet att inneha och använda/sälja hasch i Norge. En vanlig mamma och pappa är inte rädda för hur deras barn ska hantera alkohol. Men de vill inte att ungarna ska börja med cannabis. Här finns en opinion att behålla.

Mer från Accent