Norge

Kraftig ökning av narkotikamissbruk i Oslo

Användningen av cannabis och MDMA har ökat kraftigt i Oslo enligt en färsk rapport. 

Allt fler unga använder och säljer cannabis regelbundet. Det visar en färsk rapport från Kompetenscenter rus Oslo, KoRus Oslo, som finansieras av den norska hälsomyndigheten. Rapporten är den första av sitt slag i Oslo, och i den kartläggs narkotikaanvändningen i huvudstaden från våren till hösten 2018.

Resultaten baseras delvis på information från skolpersonal som vittnar om att studenter använder cannabis under skoltid. De uppger att det finns en ökad romantisering av drogen i skolan. De upplever också att många elever anser att cannabis är helt ofarligt.

Pernille Huseby, generalsekreterare för intresseorganisationen Actis, konstaterar att det är en oroande trend.

– Skolan ska vara en säker miljö för lärande, och det bör finnas en nolltolerans för drogmissbruk. Det finns ett behov av bättre utbildning för att ge eleverna kunskap och fakta om droger. Lärarna måste också tränas bättre i hur man kommer i kontakt med elever som kämpar mot ett missbruk, säger hon i ett uttalande på Actis hemsida.

Resultaten från rapporten stämmer överens med tidigare studier som också visat att cannabisanvändning ökat markant sedan 2015, både bland tjejer och killar i Norge. Många menar att cannabisbruk blivit mer socialt accepterat och synligt på offentliga platser.

Undersökningen visar även att tillgängligheten och användningen av MDMA ökar kraftigt bland unga i Oslo. MDMA är en drog som tidigare var känd som ecstasy. Användningen av det ångest- och smärtstillande läkemedlet lyrica har också fått ett uppsving.

Rapporten, som är känd som ”Føre Var-rapporten” i Norge, bygger på både kvalitativa och kvantitativa källor. Det innebär att den kartlägger narkotikatrender genom statistiska källor, såsom Tullverket och Universitetssjukhus, samt medier. De har även använt frågeformulär till personal som jobbar med missbruksfrågor i skolor samt en ”trendpanel” med 36 anonyma informanter; bestående av bland annat droganvändare, poliser, hälsovårdare, personer med god kunskap om nattlivet.

Tanken med rapporten är framförallt att visa på en trend, inte att säga något om den exakta omfattningen av missbruket. Samma metod av rapporteringen har använts sedan 2002 i norska staden Bergen.

Mer från Accent