Jens Wingren: En rättelse...

...angående årets första pappersupplaga av Accent som skickades ut i förra veckan. I en notis på sidan 8 står det att …