Krönika

Jens Wingren: Stora ord spelar också roll

Nykterhet, demokrati och solidaritet. Det är grunden i vad IOGT-NTO står för. Vid sidan av den definierande nykterheten är det två ganska stora och luddiga ord som ibland mest framstår som tjusiga att slänga sig med. När demokrati och solidaritet ses som självklarheter så blir begreppen själva nästan osynliga. Som träden när du står mitt i skogen. Men tänk om de inte är så självklara som du vill tro?

IOGT-NTO har alltid stått för en deltagande demokrati. Det var i de tidiga logerna som gemene man på lika villkor fick dryfta sina åsikter långt innan vi hade allmän rösträtt i Sverige. Sedan rösträtten har vår rörelse verkat för att civilsamhället ska spela en aktiv roll och ge människor möjlighet att påverka sin omgivning också mellan val.

Även solidariteten har hos oss tagit sig handfasta uttryck i våra sociala företag, våra kamratstöd och inte minst i vårt biståndsarbete. Men detta är inget som vi kan ta för givet. Regeringen genomför just nu flera reformer som försvårar civilsamhällets arbete och förmåga att finansiera projekt. Inte minst ligger IOGT-NTO-rörelsens biståndsarbete illa till om den rådande trenden fortsätter.

I gårdagens val till EU-parlamentet kunde vi se högernationalistiska rörelser ta stora kliv framåt på kontinenten. Att våra egna högernationalister backade hindrar dem inte från att fortsätta driva en politik som här i Sverige kringskär civilsamhället och urholkar en deltagande demokrati.

I sådana tider behöver vi ta fasta på våra värderingar, kroka arm i en vänskapskedja och vara redo att
stå upp för vad vi tror på. Som medlem i IOGT-NTO är du en del av den kedjan.

Mer från Accent