Krönika

Ulrica Ambjörn: Engagemang för livet

Nykterhetsrörelsen har en lång och framgångsrik historia av att engagera, mobilisera, och organisera för att driva förändring och utveckling. I drygt 140 år har IOGT-NTO utmanat inte bara alkoholnormen, utan även bristen på demokrati (Inte minst när det gällde kvinnlig rösträtt). Solidaritet med alla som skadas av alkohol och andra droger är folkrörelsens grundfundament, tillsammans med demokrati och nykterhet – vilket IOGT-NTO:s nyöppnade kamratstöd Själ & hjärta i Norrköping är ett av många bevis på. 

”Förutom ett varmt hjärta krävs både beslutsamhet och handlingskraft.”

Förutom ett varmt hjärta krävs både beslutsamhet och handlingskraft. Egenskaper som behövs mer än någonsin i samhället. Med ett brutalt krig inpå knutarna visar IOGT-NTO-rörelsen (liksom när det gällde flyktingkrisen 2015) förmåga att snabbt mobilisera och organisera flyktingmottagande. Ett av många exempel är att Miljonlotteriet förbereds för att bli transitboende för Ukrainska flyktingar. I skuggan av storpolitiken tar IOGT-NTO i Växjö tydligt ställning när de hävdar rätten att inte hyra ut samlingslokalen till ett parti som inte delar rörelsens värdegrund. Ett tydligt ställningstagande ett valår då demokratin är i skottgluggen på allt flera håll i världen.

För IOGT-NTO-rörelsen blir 2022 ett år av omställning då pengar ska sparas. Vad det kommer att innebära i praktiken är i skrivande stund oklart, men i stora drag har förbundsstyrelsen beslutat om en plan. För Accents del innebär det att medlemstidningen efter nyår blir en ren webbtidning. Vi hoppas förstås att du fortsätter att läsa oss där! Du som inte redan får Accents nyhetsbrev i din mejl på fredagar kan registrera dig för en prenumeration på accentmagasin.se/nyhetsbrev. Välkommen!

Mer från Accent