IOGT-NTO

Budgeten krymps med 40 procent nästa år

Föreningsbidragen tas bort, distriktsbidragen minskas och antalet tjänster halveras.

Som Accent rapporterade för två veckor sedan visar den ekonomiska prognosen att intäkterna för IOGT-NTO blir avsevärt lägre än den rambudget på 117 miljoner kronor som kongressen 2021 beslutade om.

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse har därför fattat beslut om en ny betydligt lägre rambudget från 2023. Från kongressbudgetens 87 miljoner kronor till 51, 4 miljoner kronor (exklusive bidragen till övriga rörelsen), vilket är en sänkning med 40 procent.

– Vi kommer att klara en lägre intäktsnivå, för det är det ideella engagemanget som är det som egentligen bär IOGT-NTO, kommenterade Lina Boberg, kassör i förbundsstyrelsen, i Accent i artikeln som publicerades den 11 mars.

Enligt tidplanen ska den nya organisationen vara beslutad före sommaren. Kim Reenaas, generalsekreterare:

– Hela organisationen måste anpassa sig efter nya förutsättningar och omställningen vi går in i ska göras med utgångspunkt i de strategier som beslutats av kongressen.Mer från Accent