Växjö

SD och KD vill stoppa bidrag till IOGT-NTO

I Växjö pågår en konflikt efter att IOGT-NTO vägrat hyra ut sina lokaler till Sverigedemokraterna.

IOGT-NTO har sedan tidigare gjort ett ställningstagande om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna, SD, på grund av partiets värdegrund. I Växjö har en konflikt blossat upp efter att SD nekats hyra lokaler i IOGT-NTO:s hus på Vattentorget.

– Det här hände egentligen 2019. Då tog Sverigedemokraterna upp frågan i kommunfullmäktige, som gav oss rätt. Så jag vet inte riktigt varför detta dykt upp igen, säger Elisabeth Ferner, ordförande för Mötesplats Vattentorget som driver IOGT-NTO:s hus i centrala Växjö.

Nu vill Sverigedemokraterna att IOGT-NTO:s kommunala stöd dras in om inte föreningen går med på att hyra ut till samtliga politiska partier. IOGT-NTO i Växjö får årligen 100 000 kronor i kommunalt driftbidrag.

– Vi blir hellre av med vårt driftstöd än hyr ut till Sverigedemokraterna. Vi får ta de pengarna någon annanstans ifrån och höja våra priser. Jag kan inte se att vi skulle ändra våra rutiner kring uthyrning på grund av detta, säger Elisabeth Ferner.

Förslaget att dra in IOGT-NTO:s bidrag får stöd av Kristdemokraterna, KD, som menar att fastighetsägare inte ska kunna exkludera partier som enligt ”gängse statsvetenskaplig forskning bedöms vila på demokratisk grund.” Det rapporterar Lokaltidningen.

– Vi har ju rätt enligt föreningsrätten att bedriva vår verksamhet som vi vill. Vi kan fatta de regler vi vill ska styra vår verksamhet och våra lokaler. Vi får se vad som händer när frågan kommer upp i kommunfullmäktige, säger Elisabeth Ferner.

IOGT-NTO:s anser att SD är ett rasistiskt och anti-demokratiskt parti. Frågan om hur man undviker att hyra ut sina lokaler till grupper som inte delar IOGT-NTO:s värdegrund har varit återkommande sedan ställningstagandet antogs 2016.

IOGT-NTO är inte ensamma, flera organisationer som äger och hyr ut möteslokaler har antagit policys om att inte hyra ut till antidemokrater. En utredning som gjordes av Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté 2018 kom fram till att det är fullt möjligt för ideella fastighetsägare att neka uthyrning till vissa grupper, men att det potentiellt kan bli ett problem om man är beroende av bidrag.

Vattentorgets beslut att inte hyra ut till SD har lett till en hel del sura kommentarer på sociala medier. Men i den direkta kontakten med människor har responsen varit mer positiv säger Elisabeth Ferner.

– Många har hört av sig och sagt att det är bra agerat. Vi vill ju främst erbjuda en nykter mötesplats åt Växjöborna. Vattentorget är en väldigt fin mötesplats för både föreningar och privatpersoner.

Har ni någon gång tvekat och funderat på att ändra er?

– Nej, vi lutar oss mot den här fastställda principen. Det är bra beslut som vi ska backa upp, säger Elisabeth Ferner.

Mer från Accent