Kongress 2021

Plats för känslor och pepp

Att skapa god stämning digitalt är inget som händer av sig själv. På IOGT-NTO:s kongress har känslorna fått en egen plats.

Linda Vismer, förbundsstrateg på IOGT-NTO, har funderat en hel del på hur årets förhandlingar ska kunna bli ett socialt och trevligt arrangemang trots det digitala upplägget. Under kongressen fungerar hon som en slags brobyggande allt-i-allo mellan olika parter. Ett steg i arbetet är diskussionstråden i webbverktyget VoteIt som heter Känslomässiga uttryck och applåder.

– När man ses digitalt tappar man så mycket av det känslomässiga. Då behövs insatser för att ge uttryck för känslor och göra mötet mer levande. Vi är ju vana att applådera när någon blir vald, eller när en motion röstas igenom. När man inte kan dela glädjen med någon på det sättet så tänkte jag att vi kan försöka samla pepp på ett ställe, säger Linda Vismer.

”När man inte kan dela glädjen med någon på samma sätt som tidigare så tänkte jag att vi kan försöka samla pepp på ett ställe.”

Linda Vismer

I VoteIt finns också en funktion som låter mötesdeltagarna gilla varandras inlägg med en tumme upp. Men den funktionen har inte aktiverats för kongressen. Ett beslut som Linda Vismer menar både har för- och nackdelar.

– Vi gjorde plus och minuslista inför det beslutet. Vi landade i att inte använda den funktionen eftersom vi vill skapa aktiva ombud och undvika att folk bara lajkar istället för att skriva egna inlägg. Sen kan man känna att man blir bunden till en åsikt ifall man lajkat ett inlägg, den markören finns ju kvar och hindrar kanske att man ändrar åsikt. Man kan också tänka sig att ombuden skulle kunna tolka många lajks genom att ta ut en seger i förskott och avstå från att rösta på grund av det, säger hon.

Men möjligheten att ge en tumme upp hade också kunnat ha fördelar.

– Nu sitter ombuden för sig själva istället för i en ombudsbänk. Man kan inte viska med sina grannar utan tvingas vara mer självständig. Antalet lajks kan skvallra om vad andra tycker. Det kan också ge en känsla av att man deltagit med en tumme upp.

– Vi kommer självklart utvärdera kongressen, och jag är ödmjuk inför att vi kommer tänka annorlunda i framtiden i vissa delar, och att vi tar med oss många lärdomar.

”Mötesordföranden har ansvar för att det hålls en god ton under kongressen och har befogenheter att vidta åtgärder om det behövs.”

Linda Vismer

IOGT-NTO:s diskussionsgrupper på Facebook har inte alltid präglats av god stämning och uppmuntrande diskussionsklimat. Hittills har dålig stämning i stort sett lyst med sin frånvaro under kongressen. Förbundsordförande Johnny Mostacero gick in i en diskussion för att markera mot ett inlägg som han menade raljerade över förbundsstyrelsens förslag och intentioner. Men än så länge hör det till undantagen.

– Mötesordföranden har ansvar för att det hålls en god ton under kongressen och har också befogenheter att vidta åtgärder om det behövs. Upplever de ett inlägg som oschysst så kan de gå in och moderera, precis som de kan stänga av mikrofonen för en talare under en fysisk kongress, säger Linda Vismer.

Hur tycker du att stämningen på kongressen varit så här långt?

– Jag skulle säga att den känns väldigt väldigt god. Folk är engagerade och vårt presidium gör ett jättebra jobb. Zoompasset igår där motionerna diskuterade funkade bra och hade en trevlig och god ton. Sen kommer det kanske hetta till lite mer i diskussionerna längre fram.

Omröstningarna om motionerna som just nu pågår har skapat en del teknisk förvirring kring hur olika förslag ska ställas emot varandra. Men än så länge har inga högljudda klagorop hörts.

– Jag tror att folk finner sig i att det är de här förutsättningarna som finns, och är glada att det överhuvudtaget blev en kongress. Vi hade ju också kunnat skjuta upp den. Jag är glad att vi gör detta, vi kommer att lära oss så mycket, och kommer kunna ta med oss de digitala lösningarna in i nästa fysiska kongress.

”Sen kommer det kanske hetta till lite mer i diskussionerna längre fram.”

Linda Vismer

För även när kongressen nästa gång ska genomföras fysiskt tror hon att man kommer att kunna ha hjälp av digitala hjälpmedel.

– Vi kommer nog att ha mer digitala inslag inför kongressen, så att fler kan delta i beredningen. Under kongressen skulle vi också kunna få in mycket mer åsikter från de som inte är fysiskt närvarande. Vi kommer att hitta en medelväg för den som inte kan resa eller delta fysiskt. Där en den digitala injektionen vi får nu en förutsättning för att nå dit.

För att bygga ett gott diskussionsklimat under kongressen uppmanar Linda Vismer fler att använda tråden för känslomässiga uttryck på Vote It.

– Jag blev så glad när jag såg någon heja på ombud och funktionärer. Vi kan berömma och lyfta upp varandra mycket mer, säger hon.

Mer från Accent