Dusten

Vad ska IOGT-NTO heta?

Namnet IOGT-NTO var tänkt som en tillfällig lösning. Nu har över 50 år gått och kongressen 2021 beslutade att ett namnbyte ska utredas. Två kongressombud delar här sina åsikter i frågan.

Eva Jorendal: ”Movendi manar till rörelse”

Min åsikt är att IOGT-NTO borde byta namn till Movendi Sverige. Jag anser det vara ett logiskt steg eftersom IOGTInternational har bytt namn till Movendi International. Bokstäverna GT, Good Templars, syftade ursprungligen på korsfarare som krigade mot muslimerna om herraväldet över Israel/Palestina. Idag vill många muslimer bli medlemmar i organisationen, men det kan inte kännas så välkomnande för dem med ett sådant namn, även om vi försäkrar att det idag bara är en bokstavskombination och inget annat. Om det bara är en bokstavskombination kan det ju inte vara så viktigt att bevara just det namnet.

Även om bokstäverna IO har bytt betydelse från Independent Order till International Organisation dröjer sig ändå en obehaglig känsla kvar av sluten orden som inte är öppen för alla människor, bland annat genom vissa kopplingar till Tempelriddareorden.

Ett argument mot att byta namn är att det blir dyrt att byta ut alla skyltar etcetera Jag tror inte att man behöver göra det på en gång. Det räcker till att börja med att byta ut namnet på hemsidan, och där tydliggöra att det är samma organisation som bytt namn.

Det finns två huvudsakliga skäl att välja Movendi: Det understryker att vi är en rörelse, en folkrörelse för utveckling genom alkoholprevention. Det belyser att vi är en gemenskap, en global gemenskap som främjar ett solidariskt och hälsosamt sätt att leva. Namnet fångar de två nyckelelementen i vår organisation: Movendi syftar på rörelse, en organisation som strävar efter framåtskridande när det gäller värnandet om allas lika värde, demokrati etcetera. Och det består av ”modus vivendi”, som är latin för ”sätt att leva”.

Per Bengtsson: ”IOGT det namn som är mest känt”

Återigen har frågan om namnbyte kommit upp på våra kongresser. Ibland frågar jag mig varför det namn vi redan har inte duger som det är. Visst kan vi ändra namn, men då ska det göras så enkelt som möjligt och till minsta möjliga kostnad. Det gör vi genom att enbart använda oss av bokstäverna IOGT. 

IOGT är trots allt det som vi allra oftast säger till vardags, och det är under det namnet som vi är mest kända idag. Att byta till ett helt nytt namn skulle kosta oss alldeles för mycket, och vi skulle dessutom få börja om från början igen med att bygga upp det varumärke som vi nu byggt upp i över 140 år. Jag tror därför inte att ett byte till ett ny­­modigt namn är till gagn för vår rörelse.

Nu kommer säkerligen en del tycka att vi inte ska ta bort NTO. Men i praktiken finns den delen av namnet inte med i dagligt tal och framkommer i stort sett endast när organisationen omnämns i skrift. Så låt oss göra det som är enklast och billigast för oss under omständigheterna: stryk NTO och behåll IOGT som namn på vår rörelse.

Vad tycker du? Skriv till accent@iogt.se.

Mer från Accent