Covid 19

Junis: Katastrofalt dåligt stöd till barn

Pandemin har varit förödande för många barn som lever med missbruk i familjen. En enda procent nås av samhällets stödinsatser.

Uppgiften kommer från årets kommunrapport från IOGT-NTO-rörelsens barnorganisation Junis.

– Det är katastrofalt dåligt! Det är uppenbart att systemet brister när så få barn får den hjälp de behöver, säger Mona Örjes, Junis förbundsordförande i rapporten.

 Det behövs engagerade politiker som skapar de förutsättningar som krävs för att inga barn ska glömmas bort.

Årets kommunrapport Med makt kommer ansvar tar fasta på hur barns möjligheter att träffa trygga vuxna minskat, eller till och med försvunnit helt, under coronapandemin. Det stöd som finns för barn som växer upp i familjer med missbruksproblem har på vissa håll pausats helt, medan det på andra genomförts med olika anpassningar. 

Det kommer att krävas extra resurser – och mycket arbete – för att säkerställa att utsatta barn får stöd, konstaterar Junis, som gjort nedslag i bland annat Gävle, Linköping, Helsingborg och Kronoberg.

Rapporten består av redovisningen av en enkät till landets alla kommuner, forskning och goda exempel på vad som görs, samt tips på böcker, filmer och sajter, med fakta, stöd och inspiration. 

15 procent, 320 000, svenska barn beräknas påverkas negativt av en förälders drickande. Och även om läget skiljer sig åt mellan olika kommuner finns en gemensam syn att redan utsatta familjer blivit mer utsatta under pandemin.

Ett exempel är att svårigheten att göra hembesök vid orosanmälningar i vissa fall lett till att det tagit längre tid innan missförhållanden upptäckts.

Majoriteten av Sveriges kommuner (96 procent av de 87 procent som besvarat Junis enkät) uppger att de 2020 erbjöd stöd till barn som växer upp i en familj med missbruks/beroendeproblematik. Men få barn deltar i någon stödverksamhet. Osäkerheten kring siffrorna är stor, men enligt Junis beräkningar deltog endast 3 469 barn (1 procent) i någon slags stödverksamhet under 2020.

– Många av de här barnen mår dåligt nu, och riskerar att utveckla svåra problem som de bär med sig resten av livet. Barn som upptäcks tidigt och får stöd kan må bra, även om det är trassligt runtomkring dem, säger Mona Örjes.

Mer från Accent