Covid 19

Stor ökning av samtal om fylla och våld till Bris

Barns samtal till Bris om fylla och våld i hemmet ökade kraftigt under jullovet. ”Det följer en trend vi sett under hela året”, säger Bris generalsekreterare.

Redan före julhelgen kom många samtal från barn som var oroliga över hur pandemin skulle påverka högtiden.

När jullovet väl kom såg Bris en tydlig skillnad från tidigare år: Antalet samtal till organisationen ökade med 40 procent, och handlade till stor del om våld i familjen samt vuxnas missbruk.

– Det här följer en trend vi sett under hela året, att frågor om familjen och våld ökat. Vi har inte sett samma trend om vuxnas missbruk under året som helhet – men nu under julen stack även de samtalen ut i statistiken, säger Magnus Jägerskog.

Totalt under jullovet, mellan 21 december och 6 januari, tog Bris emot runt 1 500 samtal, varav ett antal samtal om dagen handlar om vuxnas missbruk.

Under jullovet 2019 handlade ett 50-tal samtal om vuxnas missbruk – i år ökade det till 100 samtal under perioden.

– Det är väsentligt fler. Vi ser visserligen alltid en ökning av samtal under sommar och jullov. Men den här gången var det en väldigt markant ökning gällande just dessa ämnen, säger Magnus Jägerskog.

Magnus Jägerskog. Foto: Bris

Pandemiåret har varit speciellt på många sätt. Och Magnus Jägerskog tror att ökningen av samtal bland annat beror på att barn sedan en tid känt av en större isolering och ett avstånd till vuxna i samhället.

– För barn där hemmiljön var problematisk redan innan pandemin ser vi en klar risk att situationen förvärras ytterligare. Ökningen vi har sett med samtal om våld, utsatthet och konflikter är symptom på året vi befunnit oss i. Det blir ännu tydligare under storhelgerna när man umgås i familjen, säger han.

”För barn där hemmiljön var problematisk redan innan pandemin ser vi en klar risk att situationen förvärras ytterligare.”

Magnus Jägerskog, Bris

Många familjer har inte kunnat bjuda in andra släktingar, som exempelvis mor- och farföräldrar på grund av restriktionerna. Att barnen inte går i skolan och att ungdomsidrotten på många håll pausats är också bidragande faktorer.

– Restriktioner som är till för att begränsa smittspridningen får andra göra en bedömning om, men ur ett annat perspektiv tror jag att det har varit bra för Sverige att ha skolorna och fritidsaktiviteter igång, säger Magnus Jägerskog.

Magnus Jägerskog tror att det som är viktigt nu, när pandemin lär fortsätta under våren, att vuxna visar extra mycket civilkurage för barns skull.

– Att man kanske har ett extra lyssnande öra i trappuppgången, och gör orosanmälningar om man misstänker att ett barn far illa, säger han.

”Ha ett extra lyssnande öra i trappuppgången, och gör orosanmälningar om man misstänker att ett barn far illa.”

Magnus Jägerskog, Bris

Han tror att många barn kan hantera pandemin rätt väl, om de har stöttning hemifrån. Men för de som saknar stöd, till exempel med distansundervisning, behövs fler riktade insatser.

– Det finns så många dimensioner av det här: Exempelvis för de som är trångbodda kan distansundervisning vara svårare. För barn och unga med psykisk ohälsa vet vi att det är problematiskt när vårdkontakter satts på paus och är mindre tillgängligt. Vi kommer sannolikt att se en stor vårdskuld även inom detta område som en effekt av pandemin i stort, säger Magnus Jägerskog.

Mer från Accent