Kongress 2021

FS-ledamöter sökes: Hjälp oss hitta guldkornen

Nu startar arbetet med att ta fram en ny förbundsstyrelse i IOGT-NTO. ”Vi måste få hjälp att hitta guldkornen”, säger Tobias Tengström. "Våga testa", säger Lina Boberg.

Nästa förbundsstyrelse för IOGT–NTO ska väljas på kongressen i Jönköping i juni. Mandatperioden för den nuvarande löper ut juni 2021.

Under hösten arbetar valberedningen med att ta reda på vilka som kan tänka sig en mandatperiod till, men även söka efter nya kandidater.

”Vi i valberedningen känner ju inte alla i rörelsen –  därför måste vi få hjälp att hitta guldkornen.”

Tobias Tengström, sammankallande i IOGT-NTO:s valberedning

Valberedningen söker personer som har erfarenhet av IOGT-NTO:s arbete, men även gärna kunskap om hur det fungerar i andra politiska eller idéburna organisationer. Duktiga ledare med ett strategiskt tänk efterlyses. De får gärna ha karisma, eftersom de kommer att träffa många medlemmar, samt representera rörelsen i olika sammanhang.

Tobias Tengström. Foto: Jens Wingren

– Utifrån listan med kriterier hoppas vi att IOGT-NTO-medlemmarna föreslår lämpliga personer. Vi i valberedningen känner ju inte alla i rörelsen –  därför måste vi få hjälp att hitta guldkornen, säger Tobias Tengström, sammankallande i valberedningen.

En kandidat måste inte uppfylla alla kriterier, framhåller Tobias Tengström. Förbundsstyrelsen ska bli ett vinnande lag, där personer har bidrar med olika typer av färdigheter.

”Vi vet att det finns många bra medlemmar i IOGT-NTO som har mycket att tillföra.”

Tobias Tengström, sammankallande i IOGT-NTO:s valberedning

Koll på ekonomi, omvärldsbevakning och förmåga att samarbeta står också på valberedningens önskelista.

– Vi vet att det finns många bra medlemmar i IOGT-NTO som kanske varit okända för oss hittills, men som har mycket att tillföra. De är extra viktiga att uppmärksamma, säger Tobias Tengström.

Nu hoppas han att medlemmar från hela landet nominerar personer som de tycker ska sitta i förbundsstyrelsen under en tvåårsperiod, fram till sommaren 2023. För att valberedningen ska hinna hantera nomineringarna, måste de vara inskickade senast 1 februari 2021.

– Det har varit en speciell situation under pandemin där valberedningen inte haft möjlighet att träffa medlemmar ute i distrikten som vanligt, och få tips om kandidater. Därför är det extra viktigt nu att fler kontaktar oss.

”Att sitta i förbundsstyrelsen är ett bra komplement till arbete och studier, för det ger en så mycket mer.”

Lina Boberg, kassör i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse

Lina Boberg är idag kassör, men har haft olika roller i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse de senaste fem åren. Första gången skickade en vän ett nomineringsbrev till valberedningen, och Lina Boberg fick därefter ett samtal där hon fick berätta mer om sig själv och vilka poster hon var intresserad av.

– Det har varit väldigt spännande och roliga år. Att sitta i förbundsstyrelsen är ett bra komplement till arbete och studier, för det ger en så mycket mer än bara den vanliga roll man har i sitt jobb, säger hon.

Lina Boberg. Foto: Ulrica Ambjörn

– Men det är också ett stort ansvar och ibland innebär det att man fattar tunga beslut. Att vara aktiv i organisationen, men samtidigt sitta i styrelsen och fatta beslut om verksamheten, är en svår balans.

Lina Boberg säger att hon lärt sig mycket om gruppdynamik tack vare styrelsearbetet. Men även om förändringsprocesser, vad som driver andra människor och om IOGT-NTO:s historia.

Dessutom har hon lärt sig mer om sig själv och vad hon är bra på.

– Jag tror att jag är en mötesdeltagare som aktivt ställer frågor på rätt ställen, är påläst och har mycket tankar om handlingar vi får in till mötena. Jag har också en positiv inställning i tunga processer, säger hon.

”Jag tycker att man ska våga testa. Alla människor har kapacitet att bidra.”

Lina Boberg, kassör i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse

Nu väntar hon på valberedningens samtal. Därefter får hon se om hon får chansen att nomineras igen, och vilken roll det i så fall blir den här gången. Hon uppmanar andra att söka eller nominera alla medlemmar som de tror kan passa.

– Jag tycker att man ska våga testa. Alla människor har kapacitet att bidra i sådana processer och styrelser. Man ska inte vara låst i vad man tror att man ska bidra med på förhand, utan gå in med öppna ögon. Du behöver aldrig representera någon annan än dig själv, säger hon.

Valberedningens önskelista

  • Erfarenhet av IOGT-NTO:s arbete och koll på hur rörelsen fungerar, samt dess relation till barn- och ungdomsförbunden.
  • Koll på hur det fungerar i andra organisationer, exempelvis politiska eller idéburna.
  • Insikt i hur IOGT-NTO fungerar som struktur. Även koll på ideologiska delar, vad vi står för gällande solidaritet och nykterhet.
  • Ett strategiskt tänkande: ”om vi gör detta nu, vad får det för konsekvenser på längre sikt? Och hur blir vi en så bra organisation som möjligt?”
  • Duktiga ledare. Gärna personer som har en slags karisma som kan fungera när man representerar rörelsen. Både när man träffar medlemmar men även externt med andra organisationer och media.
  • Koll på hur ekonomin fungerar och stöttar upp verksamheten.
  • Förmåga att samarbeta.
  • Bra på omvärldsbevakning inom alkohol- och narkotikapolitik, samt civilsamhällesfrågor.

Mer från Accent