Ungdomsorganisationer

Bidrag i fara i konflikt om hur demokrati definieras

Ett 60-tal ungdomsorganisationer – däribland nykterhetsrörelsens UNF, NSF och Junis – har hamnat i strid med myndigheten Mucf om hur demokrati ska definieras.

Nu har de gått samman för att tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mucf, försöka hitta en samsyn om bidragsreglerna.

Efter att Mufc i fjol fick utökade anslag har de granskat ungdomsorganisationers ansökningar extra noga. Resultatet blev att flera föreningar fått anmärkningar – och några har nekats ekonomiskt bidrag för verksamheten 2020.

Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, är en av de föreningar som fått bakläxa: Mucf ansåg att UNF:s struktur inte var tillräckligt demokratisk på grund av att om en lokalförening antar stadgar som inte är förbundets exempelstadgar, så måste detta först godkännas av förbundsstyrelsen.

Detta har lett till en tvist om definitionen av demokrati, och många ungdomsföreningar är nu starkt kritiska till myndighetens skärpta tolkning av villkoren. Flera anser att myndigheten ställer orimligt höga krav.

Enligt Samuel Somo, generalsekreterare i UNF, har det länge pågått en diskussion inom paraplyorganisationen Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, om bidragen till organisationerna och om tillitsfrågan.

– Vi på UNF, och fler med oss, känner att det är mycket kontroll och misstänksamhet mot oss när vi bara försöker ha en god och korrekt verksamhet. Är det verkligen statens roll att säga vilken struktur som är den mest korrekta för en verksamhet? Vi försöker bygga morgondagens demokratikämpar, och vissa organisationer får inte pengar om de inte har den uppbyggnad som Mucf definierar med sin tolkning. Det har lett till att många är upprörda, säger han.

För många ungdomsorganisationer är statsbidragen från myndigheten helt avgörande för verksamheten.

Upprördheten har lett till att ett 60-tal deltagare från det unga civilsamhället, med representanter från UNF, Junis och Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, kallade till ett möte med Mucf för att be myndigheten att värna om organisationernas självständighet och för att be om förtroende. Under mötet framkom att myndigheten står fast vid sin tolkning av demokratisk uppbyggnad.

Dock beslutades att två nya arbetsgrupper ska tillsättas för att se hur tolkningen av stadgarna görs och hur det skulle kunna göras, samt för att åstadkomma en tydligare dialog med det unga civilsamhället. Något som efterfrågats, då den förändrade tolkningen av villkoren kom som en total överraskning för många.

– Det är det vi saknat kanske, för det har varit rörigt de senaste åren och inte förts en dialog. Diskursen och känslan är att tilliten till civilsamhället saknas, och det är tråkigt. Klart de ska värna om skattemedel, men det är en viktig roll vi har, säger Samuel Somo.

UNF får drygt 1,7 miljoner kronor av Mucf i bidrag. Efter anmärkningarna måste förbundet nu presentera en handlingsplan för hur de ska hantera sina strukturproblem.

– Vi får se vad som händer i nästa steg. Nu arbetar vi med LSU och arbetsgrupperna. Jag hoppas att vi kan bidra med vårt perspektiv, och vi gör det vi kan för en bra dialog, säger Samuel Somo.

Han försvarar UNF:s val att låta stadgeändringar beslutas av förbundsstyrelsen och inte av föreningarna själva.

– Det beror på att ingen exempelvis plötsligt ska kunna ta bort nykterhetslöftet på egen hand, det är något som går emot UNF:s grund. Dessutom är det våra egna medlemmar som på kongressen bestämt att det är en ordning organisationen ska ha. Myndigheter ska inte heller kunna begränsa föreningars demokratiska uppbyggnad, säger han och fortsätter:

– Att säga att UNF inte är demokratiskt uppbyggd till hundra procent, är ironiskt när vår demokrati varit inspiration till att demokratin i det svenska samhället ser ut som den gör idag, säger han.

Mer från Accent