IOGT-NTO

”Viktigt med aktiva diskussioner om demokrati”

Hur skriver man egentligen en motion till årsmötet? IOGT-NTO-föreningen Blå Linjen tog initiativ till en demokratifika för att öka medlemmars medvetenhet om hur man bäst påverkar.

Bulle och demokrati blev nyligen en lyckad kombo för IOGT-NTO Blå Linjen i Stockholm. Eftersom deras årsmöte närmar sig med stormsteg, valde de att anordna en fika med en utbildande twist för sina medlemmar häromveckan. 

– Vi ville se till att fler lär sig mer om processen: Vem får rösta? Vem får lägga förslag? Skriva motion? Alla har inte den kunskapen från början, så vi ville göra något för alla dem, säger medlemmen Tobias Tengström. 

Ett tiotal personer dök upp på fikan, där de luttrade årsmötesrävarna skulle få lära upp de mindre erfarna.

– Vi fick till bra diskussioner och kände att folk gick därifrån med mer förståelse för processen, som: hur ombud fungerar, vad en motion är och syftet med den, säger Tobias Tengström. 

Även förra året genomförde de en demokratifika inför stundande årsmöte med lyckat resultat. Än så länge har de inga fler demokratifikor i kalendern – men nästa år återkommer den med stor sannolikhet inför årsmötet. 

– Så att alla ska få chans att ha samma utgångspunkt vid årsmötet och förstår vad som händer. Det är viktigt att att hålla aktiva diskussioner om demokrati, eftersom det är en av IOGT-NTO:s grundpelare. De flesta medlemmar har koll på nykterhetsdelen, men demokratin är verkligen en viktig del i organisationen, säger Tobias Tengström. 

Mer från Accent