Högtidslogemöte på Wendelsberg lett av Eva Lindström och Viveca Tärneby. Foto: Nicke Johansson.

140 år av nykterhet, solidaritet och demokrati

140 år har gått sedan den första IOGT-föreningen Klippan bildades i Göteborg. Detta firades på många håll i landet. Accent var på plats på Wendelsbergs folkhögskola.

Den 5 november 1879 samlades ett fyrtiotal göteborgare i en samlingslokal på Fyrmästaregatan i stadsdelen Masthugget för att bilda den allra första svenska logen av IOGT. Ritualen leddes av baptistpredikanten Olof Bergström utifrån en amerikansk förlaga. Så bildades föreningen Klippan.

Bild från Göteborgs folkrörelsearkiv.

Utanför möteslokalen befann sig Sverige på tröskeln till en ny tid. Landet var ännu fattigt men i industrialiseringens spår hade allt fler sökt sig till städerna och i Göteborg rullade de första hästdragna spårvagnarna. Alkoholen var ett omfattande samhällsproblem i det fattiga Sverige. I denna tid skapade IOGT en nykter gemenskap och var den första nykterhetsrörelsen att betona total avhållsamhet snarare än måttfullhet.

140 år senare har 85 medlemmar samlats på rörelsens egen folkhögskola Wendelsberg i Mölnlycke utanför Göteborg. Klädda i högtidsregalier leder Eva Lindström och Viveca Terneby från föreningen Klippan ett rituellt högtidsmöte.
– I Klippan har vi varje år haft ett högtidsårsmöte den 5 november. Vi använder samma ritual varje år, säger Eva Lindström, vice ordförande i Klippan.

– Jag är uppvuxen med ritualer så jag saknar det. För mig är det en högtidsstund att få vara med på ett högtidslogemöte. Vi som gjorde mötet idag tillhör väl den äldre falangen i Klippan. Vi har även yngre medlemmar, men de är ju inte skolade i ritualmöten på samma sätt som vi är.
Hon hoppas att ritualmötena ska kunna leva kvar även för kommande generationer.
– Det är något visst med ett högtidslogemöte. Men det är väl tyvärr tveksamt om det finns något intresse bland de yngre, säger hon.

Johnny Mostacero. Foto: Nicke Johansson.

IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero fanns också på plats för att hålla tal och fira dagen med landets äldsta förening. Han framhöll i sitt tal vikten av att rörelsen redan tidigt skaffade egna lokaler där man kunde tala öppet och fritt. Han återgav hur IOGT-NTO verkat genom tiderna för allmän och lika rösträtt, att man sett motbokens införande och avskaffande och än idag är en tydlig röst i samhällsdebatten.
– Våra grundsatser nykterhet, solidaritet och demokrati är mer aktuella nu än någonsin, sa han i sitt tal och hänvisade till den främlingsfientlighet som idag lockar väljare med enkla lösningar.
– När man börjar ställa människor mot varandra så kommer solidaritetstanken som ligger oss varmt om hjärtat in. Det är en av de saker som gör att vi har fortsatt relevans.

Johnny Mostacero säger att även demokratin befinner sig under tryck.
– Vi som demokratisk organisation, som fostrar människor i demokratisk anda har en väldigt viktig uppgift att göra även i framtiden.
– Jag tycker att det är fint att vi inte bara jobbar med nykterhet utan att vi ser nykterhet som ett viktigt medel för att uppnå ett demokratiskt samhälle där vi behandlar alla människor lika.
Men även när det gäller nykterheten så finns mycket kvar att göra.
– Det finns krafter som vill åt något annat håll än en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik. Jag hoppas att vi under min livstid ska få se att alkohol behandlas på ett helt annat sätt än vad det gör idag.

Eva Lindström med tända ljus framför de samlade medlemmarna. Foto: Nicke Johansson.

Hälsningar framfördes från Godtemplare i Chicago samt från de lokala föreningarna i distriktet. Men även socialminister Lena Hallengren skickade en hälsning till IOGT-NTO via Twitter.

På plats fanns även Barbro Ohlson som just denna dag firade 70 år som medlem i IOGT-NTO. Hon blev medlem som 15-åring vid IOGT:s 70-årsfirande i ABF-huset nära Feskekörka i Göteborg 1949.
– Det var fantastiskt! Efteråt gick vi över till Börsen och där var det baluns och väldigt roligt. Och sen var det ju dans som vi alltid tyckt om, berättar hon.

Barbro Ohlson. Foto: Nicke Johansson.

Hennes föräldrar var medlemmar i Godtemplarorden, som man kallade IOGT, och Barbro Ohlson hade länge fått följa med på mötena. Genom livet har hon hängt kvar vid rörelsen och för ungefär tio år sedan blev hon vald till distriktsordförande i Väst.
– Det var fantastiskt att få avsluta karriären med att få vara distriktsordförande. Jag har varit med i så många styrelser, säger hon.
2009 fick hon veteranmedalj av förbundsordföranden Sven-Olov Carlsson på kongressen i Göteborg.
– Jag hade skrivit så vansinnigt mycket protokoll så han tyckte att det skulle uppmärksammas, säger hon.
Hon minns många ritualmöten som liknade kvällens högtidslogemöte.
– Det här med att man läste högt och hälsade folk välkomna. Det känns lite nostalgiskt, säger hon.

Kvällen avslutades med tårta och ett visprogram från Wendelsbergs tredjeårsselver på teaterlinjen.

Mer från Accent