Kongress 2021

Separata kongresser i IOGT-NTO-rörelsen

Av pandemiskäl blir det inga gemensamma kongresser i IOGT-NTO-rörelsen 2021. ”Vi får spara den stora folkfesten till 2023,”säger IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero.

Beslutet har fattats gemensamt av Riksstyrelsen, där de fyra förbunden i IOGT-NTO-rörelsen är representerade.

– Den stora folkfest som en kongress brukar vara  är inte möjlig att genomföra om vi ska ta ansvar för att förhindra smittspridning, säger Johnny Mostacero.

Formellt fattade Riksstyrelsen i tisdags beslutet att förbunden får genomföra sina kongresser på annat sätt än vad som anges i stadgarna. I stadgarna står det nämligen att IOGT-NTO, Junis och UNF ska genomföra sina kongresser ”samtidigt och på samma plats”. 

Genom att dela upp de tre kongresserna kan varje förbund genomföra sin kongress utifrån vad som blir bäst för det egna förbundet.

Junis och Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, hoppas kunna genomföra sina kongresser helt eller delvis fysiskt. Nykterhetsrörelsens scoutförbunds, NSF, förbundsmöte berörs inte av beslutet då det genomförs under hösten.

”Det här en direkt konsekvens av pandemin. Ska vi ta vårt fulla ansvar och hindra smittspridning så måste vi ta det här beslutet.”

Johnny Mostacero

För IOGT-NTO:s del planeras det nu för förbundets första digitala kongress, men med fysiska inslag. Hur dessa fysiska inslag kommer att se ut avgörs av hur förutsättningarna blir längre fram.

– Det här en direkt konsekvens av pandemin. Ska vi ta vårt fulla ansvar och hindra smittspridning så måste vi ta det här beslutet. Förutsättningarna för en fysisk kongress finns inte idag, säger Johnny Mostacero och fortsätter:

Foto: Nathalie C. Andersson

– Att ställa om till en digital kongress kräver förberedelser, dels blir det en bildningsresa för organisationen, dels behöver vi ordna teknik och andra praktiska frågor. Och det behöver vi börja jobba med nu. Kongressbestyrelsen i Jönköping måste också få ett besked för att hinna hantera avtal, lokalbokningar och mycket annat.

– Det viktiga är att vi känner att vi sitter samlade fast i en digital miljö.

Vad händer med festen, dansen, de sociala mötena och alla gemensamma aktiviteter som brukar ha en central plats på IOGT-NTO-rörelsens kongresser?

– Jag går omkring med en varm känsla och lever fortfarande på minnena från den fantastiska folkfesten vi hade på kongressen i Örnsköldsvik förra sommaren. Vi får ta de minnena med oss in i den digitala miljön och spara de stora festligheterna till kongressen 2023. 

Mer från Accent