NSF

Ansträngd ekonomi för nyktra scouter

Medlemstapp och minskande intäkter har lett till ansträngd ekonomi för Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF. En omdebatterad kostnad är läger- och kursgården Ransberg.

Vikande intäkter och svikande medlemssiffror – de är några av de centrala stötestenarna för NSF.

NSF har tappat 35 procent av sina medlemmar det senaste decenniet. Vid förbundsmötet i Älmhult i oktober presenterades därför en medlemssatsning som innebär olika metoder för att öka tillväxten framöver ska prövas.

– Det är något som vi alla i förbundet kommer att behöva vara med och jobba för, säger förbundsordförande Karin Wester.

Sett till varje scoutkår minskar NSF inte med särskilt många scouter varje år, menar Karin Wester. Men i det stora hela syns det att förbundet blöder medlemmar.

Dessutom står de statliga bidragen på spel: I Sverige måste minst 60 procent av medlemmarna i en förening vara under 25 år för att fortsätta räknas som ungdomsförening och därmed få bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

– Vissa kårer ligger precis på gränsen, och tappar vi fler medlemmar så är det inte bra. Vi är beroende av att räknas som ungdomsorganisation för det bidragets skull. Det har varit utmanande att satsa på verksamheten – men samtidigt dra ner i budgeten, säger Karin Wester.

Miljonlotteriet är NSF:s huvudsakliga inkomstkälla och står för 83 procent av förbundets intäkter. Men försäljningen av lotter har minskat, vilket gjort att förbundsstyrelsen varit tvungna att revidera 2019 års budget, och räknat ned den med 3,8 miljoner kronor mindre.

Inför 2020 räknar man med att intäkterna från Miljonlotteriet minskar ytterligare – från 18,2 miljoner år 2018, till 12,6 miljoner år 2020.

– Miljonlotteriet är en stor intäkt, och vi har levt på det. Det är först de senaste åren som vi börjat öppna ögonen för andra typer av projektfinansiering, vilket vi inte behövt titta på tidigare, säger Karin Wester.

Under förbundsmötet 2017 fick styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till förstärkt extern finansiering, ett arbete som alltså redan påbörjats. I slutet av 2018 tilldelades NSF exempelvis 250 000 kronor från en stiftelse för metodmaterialet Klartänkt. Enligt Karin Wester har man nu även sökt projektpengar för den årliga Idékursen.

För att NSF ska klara sig framöver, måste utgifterna helt enkelt minska, och intäkterna öka, slår förbundsstyrelsen fast.

– Vi har varit generösa med olika bidrag tidigare, till exempel till olika läger, och det tycker jag att vi ska vara när vi kan. Men i och med mindre intäkter från Miljonlotteriet så kan vi inte det i samma utsträckning just nu, säger Karin Wester.

En omdebatterad kostnad inom NSF är läger- och kursgården Ransberg i Värmland, som har anställd personal och som kostar drygt tre miljoner kronor under kommande tvåårsperiod i utvecklings- och driftsbidrag.

– Vårt förbund är delat gällande vad man vill lägga pengarna på. Vi har tre olika anläggningar och det vi i förbundsstyrelsen fått med oss är att fortsätta jobbet med strategi för anläggningarna, och titta på hur mycket bidrag de kan få för att det ska vara hållbart. Vi anser att anläggningarna är fantastiska reklampelare för NSF, säger Karin Wester.

Hon menar också att förbundet måste satsa på att rekrytera scoutledare, som krävs för att de överhuvudtaget ska kunna expandera verksamheten med fler barn och ungdomar i många kårer. Men trots de stora utmaningarna, är Karin Wester också hoppfull:

– Klart att jag är oroad över att vi inte kan göra alla satsningar på det sätt vi vill. Samtidigt vet jag att vi är duktiga på att anpassa oss efter hur mycket pengar vi har i potten.

Mer från Accent