IOGT-NTO-rörelsen

NSF har tappat var tredje medlem: Satsar på rekrytering

Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, har tappat 35 procent av sina medlemmar det senaste decenniet. Därför är rekrytering nu en av NSF:s viktigaste frågor, enligt ordförande Karin Wester. 

– Tyvärr har vi haft en medlemsminskning de senaste åren. Exakt vad det beror på är svårt att säga. Men i ett par år har vi fokuserat på att bygga upp verksamheten och inte satsat lika mycket på rekrytering. Det märks av, säger Karin Wester, NSF:s ordförande.

När medlemssiffrorna summeras för 2018 landar siffran på 4 107 medlemmar i scoutförbundet, en minskning med 360 personer jämfört med året innan.

– Det är ett stort tapp för oss som organisation. Även om det är en tråkig nyhet så finns det trots allt enskilda kårer där utvecklingen är positiv och antalet medlemmar ökar, säger Karin Wester.

En del av medlemstappet mellan 2017 och 2018 menar hon beror på bytet till nytt medlemsregister, som är uppbyggt så att man måste flytta över alla medlemmar år för år. Registret är därför mer aktuellt och inaktiva medlemmar släpar inte kvar i statistiken som de gjorde tidigare.

Vi måste lista ut hur vi hakar på friluftstrenden som råder i samhället just nu. Det har vi hittills inte lyckats med.

Tio år tillbaka i tiden hade NSF 6 390 medlemmar, vilket innebär att 35 procent har fallit bort sedan 2009. Samtidigt har antalet medlemmar totalt i riksorganisationen Scouterna ökat de senaste åren. Men det är en utveckling som NSF inte har tagit rygg på.

Karin Wester. Foto: Caroline Spångberg.

– Vi måste lista ut hur vi hakar på friluftstrenden som råder i samhället just nu. Det har vi hittills inte lyckats med, säger Karin Wester.

För att förändra den nedåtgående medlemsspiralen tror Karin Wester att rekryteringen måste uppmärksammas i större skala i hela förbundet.

– Ända ner i våra kårer. Vi måste bli bättre på att hjälpas åt att sprida vad som är så bra med NSF och sprida vår särskilda nisch. Vi måste också bli bättre på att fortsätta engagera scouterna så att de stannar kvar längre upp i åldrarna.

Hon vill också att de ska hitta balansen mellan scouterna och IOGT-NTO-rörelsen, för att på så sätt lista ut hur de bäst profilerar sig.

– Det tror jag är en av nycklarna till att lyckas. Vi har två ben att stå på och måste ta det bästa från båda världar och göra till vårt.

Ledarrekrytering är särskilt viktig för att framtidens medlemskurva ska peka uppåt. Enligt Karin Wester måste de hitta nya sätt för att fler vuxna som kan tänka sig att engagera sig ideellt som scoutledare.

– Det råder ledarbrist i vissa kårer. När vi genomförde kårenkäter förra året var det många som uttryckte att de behöver fler ledare för att klara av att ens utöka verksamheten.

Ekonomin och rörelsens inkomstkällor är en annan viktig fråga i förbundet, vilket garanterat dyker upp på NSF:s förbundsmöte i Älmhult 11-13:e oktober. Det är ett bra tag kvar, men redan nu har styrelsen påbörjat sin process med att ta fram arbetsplan och olika förslag.

– Framåt slutet av sommaren ser vi tydligare vad för frågor som vuxit fram till förbundsmötet. Men vi kommer bland annat att prata om vårt förbundsläger som äger rum år 2020, då vi uppmärksammar 50-årsjubileumet av sammanslagningen mellan IOGT och NTO, då NSF bildades, säger Karin Wester.

Mer från Accent