Ungas drickande

Mer dejtande = mer alkohol

Unga som är mindre sociala, eller i fasta förhållanden, dricker mindre alkohol än andra.

En studie från Washington State University visar ett samband mellan dejtande och högre alkoholkonsumtion bland unga vuxna amerikaner. Det rapporterar Eureka Alert.

– Förhoppningen var att se om unga såg alkohol som ett sätt att underlätta relationer, om de ser alkohol som ett sätt göra umgänge lättare och roligare, säger Jennifer Duckworth, huvudförfattare till studien.

Studien bygger på enkäter med 500 unga i åldern 18–25 år i Seattle, Washington. Deltagarna fyllde varje månad under två års tid i enkäter. Genom att följa de svarande över tid hoppades forskarna kunna se hur ungas alkoholvanor förändrades parallellt med deras sociala vanor.

– Någon som befinner sig i en tentaperiod är kanske mindre intresserad av att umgås med vänner. Men under loven är kanske vänskapsrelationerna viktigare och då även alkoholkonsumtionen högre, säger Jennifer Duckworth.

Bland de deltagande i studien som inte befann sig i fasta relationer kunde man se en tydlig skillnad i alkoholkonsumtion mellan de som aktivt dejtade och de som inte var intresserade av dejting.

– Vi kunde se att när en deltagare gick från att vara ointresserad av att dejta till att dejta så ökade också deras alkoholkonsumtion, säger Jennifer Duckworth.

Mer från Accent