Ungas drickande

Tidig alkoholdebut ökar risk för mer droganvändning

Unga som använt alkohol, tobak och cannabis före 14 års ålder löper större risk att utveckla en mer omfattande droganvändning redan i årskurs 9.

En tidig drogdebut kan få stora konsekvenser för en persons framtida liv.

Det visar Ungas frågor och svar, en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. I rapporten konstateras ett tydligt samband mellan tidig debut av alkohol, tobak och cannabis, och en mer omfattande droganvändning (samt andra problem) i årskurs 9.

Mer än dubbelt så många, 23 procent, av de som debuterar tidigt rapporterar så kallad intensivkonsumtion av alkohol, jämfört med 10 procent av de som gjort sin alkoholdebut senare än 14 års ålder.

Därför är det viktigt att lägga märke till en drogdebut tidigt, vilket också är möjligt för vuxna i den unges närhet att göra, enligt Kristofer Odö, samordnare CAN.

– Ibland skyltar ungdomarna till och med med att de debuterat med något för att de tycker att det är ett kliv in i vuxenvärlden, en del i en identitetsutveckling – och att det finns ett symbolvärde. Det är något påtagligt man faktiskt kan arbeta med, säger han.

Cannabis är den mest ovanliga substansen att ha debuterat med före 14 års ålder (1 procent av alla ungdomar i årskurs 9), jämfört med alkohol och tobak.

”Om man vill stävja en framtida utveckling bör man arbeta brett med alkohol, tobak och cannabis.”

Kristofer Odö, CAN

Men det är tre gånger så vanligt att ha använt cannabis någon gång bland de som debuterat innan 14 års ålder, än de som debuterat senare (21 procent, jämfört med 7 procent).

– Om man jobbar med frågor om alkohol och tobak och vill stävja en framtida utveckling, innebär det därför också att man måste intressera sig för cannabis, säger Kristofer Odö, och fortsätter:

– Man bör inkorporera den frågan och arbeta brett med alkohol, tobak och cannabis.

”Skolan är den i särklass viktigaste skyddsfaktorn för att motverka ett liv i utanförskap.”

Helena Ekholm, Skolverket

I rapporten tas även andra riskfaktorer som kan påverka ungas droganvändning upp. Det kan bland annat handla om familjesituation, mobbning, eller skolk. 29 procent av de som gör en tidig drogdebut uppger att de skolkat minst en gång i månaden. Jämfört med 13 procent av de som debuterat senare.

– Skolan är den i särklass viktigaste skyddsfaktorn för att motverka ett liv i utanförskap och för att få ett fungerande vuxenliv, säger Helena Ekholm, undervisningsråd på Skolverket, som medverkade i ett webbsänt samtal vid CAN:s rapportsläpp.

Hon menar att det är viktigt att man har skolledningen med sig när man jobbar med dessa frågor, och inte arbetar i stuprör utan samarbetar.

– Ibland måste skolan också kroka arm med andra aktörer som har mer specialistkunskap. Så vi får inte ha stuprör inom skolverksamheten, men måste också motverka stuprör mellan olika verksamheter.

På frågan om hur Skolverket ska jobba för att uppmuntra skolledningar att ta tag i ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak), svarar hon:

– Det är en svår uppgift. För i skolan råder viss målträngsel – det är många som vill in på skolans arena och lyfta olika frågor. Därför ska ANDT ses som en del av värdegrundsarbetet, något man jobbar med för en hälsofrämjande skolmiljö.

Vanligare med droger bland mobbare

Att använda alkohol, narkotika eller tobak var 2-3 gånger vanligare bland de som uppgav att de mobbat andra visar en ny undersökning.

Mer från Accent