Alkoholskatt

Svenskarna vill hellre höja alkoholskatten än sänka den

Många är övertygade att alkoholkonsumtionen skulle sjunka om skatten höjdes.

En ny studie från SOM-institutet visar bland annat att opinionen för höjd alkoholskatt är större en den för en sänkning. SOM-institutet har mätt svenskarnas åsikter om högre alkoholskatt sedan 2010 och trots att skatten ökat sedan dess så svarar 38 procent av svenskarna att en höjning av alkoholskatten låter som ett bra förslag.

Bara 18 procent anser det vara ett bra förslag att sänka alkoholskatten, en siffra som störtdykt från 57 procent år 2005. SOM-institutet konstaterar att 2005 var ett år som stod ut, med ovanligt hög opinion för sänkt skatt men att det ändå skett ett tydligt skifte i opinionen sedan dess.

Opinionen i frågan om alkoholskatt följer i vissa avseenden utvecklingen av svenskarnas åsikter om skatter generellt. Under de senaste tio åren har opinionen för skattehöjningar ökat något, vilket kan vara en förklaring till utvecklingen i synen på alkoholskatt. Dock ligger stödet för sänkt alkoholskatt 20-30 procentenheter lägre än det generella stödet för skattesänkningar. Och enligt en korrelationsanalys svarar det allmänna stödet för högre skatter bara för 11 procent av variationerna i åsikter. Det verkar alltså som att andra åsikter väger in när svenskarna ska ta ställning till höjd eller sänkt alkoholskatt.

SOM-institutet menar att det framgår att många svenskar är övertygade att skatten bidrar till att minska alkoholkonsumtionen, särskilt bland yngre. Men detta gäller främst andra alkoholkonsumtion, den egna tror man inte kommer att påverkas av skatten. Få tror att en lägre skatt skulle bidra till positiva effekter för näringsliv och livskvalitet.

Mer från Accent