Unga

Rädsla för upptäckt håller många unga från att testa alkohol

Närvarande föräldrar fungerar förebyggande på yngre tonåringars alkoholkonsumtion enligt en ny studie.

Det räcker att tonåringarna vet att föräldrarna har koll på deras aktiviteter och beteenden för att många av dem ska hålla sig från att från första början testa alkohol eller andra droger. Det skriver Medical Xpress.

Sedan tidigare är det känt att unga dricker mindre om deras föräldrar känner till deras vänner och aktiviteter utanför hemmet. Men man har antagit att detta grundat sig i att närvarande föräldrar leder till att de unga blir påkomna och bestraffade på ett eller annat sätt.

Men en ny studie från University of California tyder på att själva närvaron får barnen att tänka om kring alkohol och i större omfattning avstå från första början. Enligt studien handlar det om barnens rädsla att bli påkomna snarare än att deras beteende skulle kunna föra med sig straff.

Studien utgår från en enkät som genomförts bland 4500 amerikanska 11 till 15-åringar. Deltagarna fick besvara frågor om sin droganvändning och hur bra koll de upplevde att deras föräldrar hade på dem.

Bara 3,6 procent av barnen hade använt droger under den senaste månaden. Men andra svarade att de funderat på att använda alkohol eller andra droger men avstått av rädsla för att bli påkomna.

Enligt studiens huvudförfattare William Pelham visar resultaten på vikten av att vara närvarande i sitt barns liv. Det viktiga är inte att komma på sina barn när de testar alkohol eller andra droger utan att det är viktigare att visa intresse för var barnet är, och med vem.

– Vissa föräldrar tar för givet att deras barn kommer att testa droger oavsett. Men det stämmer inte, föräldrar kan göra skillnad, säger William Pelham.

Eftersom studien fokuserar på yngre tonåringar, som för det mesta inte börjat använda alkohol eller andra droger regelbundet, så är det dock svårt att veta hur detta går att applicera på barn i övre tonåren.

Mer från Accent