Forskning

Strikt alkoholpolicy = färre cancerdödsfall

Striktare alkoholpolicy innebär att färre dör av cancer. Det visar en amerikansk studie.

Amerikanska forskare har hittat en koppling mellan restriktiv alkoholpolicy och färre dödsfall orsakade av cancer rapporterar vetenskapssajten MedicalXpress.com.

Även om man länge vetat att alkohol orsakar en rad hälsoproblem, kan man nu också se att konsumtion ökar risken för att utveckla minst sju olika typer av cancer, enligt studien från Boston Medical Center och Boston University.

Tidigare studier har uppskattat att drygt 20 000 cancerdödsfall i USA per år kan härledas till alkohol. Däremot har inga tidigare studier specifikt studerat om mer restriktiva alkohollagar också kan associeras till färre cancerfall.

Forskarna granskade varje amerikansk delstats policy för alkohol från år 2006 till 2010. Utifrån siffrorna tilldelade de varje delstat poäng på en alkoholpolicy-skala, baserat på om de använde sig av 29 olika regleringar, exempelvis; begränsningar för antal ställen som säljer alkohol, eller lagar om statliga skatter.

Därefter jämfördes poängen med de cancerfall som kan härledas till alkohol, exempelvis cancer i matstrupen, mun och hals, lever, prostata och bröst.

Resultatet visade att för alla cancerformer var en mer restriktiv alkoholpolicy förknippad med minskad risk för cancerdödlighet. Utifrån den skala som forskarna skapat, var en 10-procentig ökning i mer restriktiva alkoholpolicys associerat med 8,5 procents minskning av dödsfall orsakade av cancer.

Forskarna menar att resultaten, som var lika för både män och kvinnor, visar den påverkan som folkhälsopolitik kan ha för att förhindra cancer. Enligt Timothy Naimi, en av forskarna bakom rapporten, kan lagar för att minska alkoholkonsumtion vara avgörande för att förebygga cancer framöver:

– När man tänker på cancerrisker och förebyggande arbete, tenderar fokus att ligga på individuella riskfaktorer, snarare än miljöbestämmande element, likt policys, som påverkar konsumtionen av alkohol eller tobak, säger han.

Mer från Accent