Ungas drickande

Små förändringar i ungas riskbedömning av alkohol

Unga uppfattar risken med att dricka alkohol lika stor idag som 1995. Det är alltså inte en ökad riskmedvetenhet som fått dem att dricka mindre.

Ungefär 45 procent av 15-åringarna anser att det är förenat med stor risk att dricka fem standardglas eller mer per gång varje helg. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, baserad på förra årets ESPAD-undersökning.

Resultaten visar att riskuppfattningen för alkohol har legat relativt stabil sedan undersökningarna började genomföras 1995. Andelen intensivkonsumenter har däremot minskat stadigt, från 43 procent 1995 till 20 procent 2019.

Anna Englund, utredare på CAN och en av författarna till rapporten, är förvånad över att ungas uppfattning av alkohol inte har förändrats i takt med att konsumtionen sjunker.
– Jag kan tycka riskuppfattningen kring alkohol borde ha förändrats mer, men det är inget vi kan se, säger hon.

Men åtminstone på gruppnivå syns inga sådana förändringar för varken alkohol eller tobak.

– Vi ser förhållandevis små förändringar mellan 2015 och 2019 vad gäller uppfattningen av alkohol och tobak. Däremot ser vi en förändring i inställningen till cannabis.

Riskuppfattningen kring att använda cannabis regelbundet har fortsatt att minska. År 1995 uppfattade 92 procent att det var förenat med stor risk, förra året var motsvarande siffra nere på 58 procent.

Framförallt är det de som använder cannabis som inte ser det som riskabelt, men även de som inte använder cannabis uppfattar det som mindre farligt än tidigare. Konsumtionen av cannabis har dock inte förändrats särskilt mycket, från fyra procent som någon gång använt cannabis 1995 till sju procent 2019.

Mer från Accent