Fotocollage: Spektra

Alkoholindustrins 7 käpphästar – därför har de fel

Alkoholindustrin jobbar hårt för att normalisera alkohol och spela ned riskerna. Här berättar vi varför deras argument inte håller.

”Att dricka alkohol är normalt, socialt, och en del av livet.”

Fel. Alkohol är ingen vanlig vara utan en av de största riskerna för folkhälsan. 2016 orsakade alkohol över 3 miljoner dödsfall i världen, vilket är 5,3 procent av alla som dog – samt 132,6 miljoner DALYS, Disability Adjusted Life Years (funktionsjusterade levnadsår), ett mått utvecklat av WHO som tar hänsyn såväl till för tidig död som funktionsnedsättning.

”Alkoholreklam leder inte till att konsumtionen ökar.”

Fel. Alkohol är en av de hårdast marknadsförda produkterna i världen. Alkohol­företagen menar att marknadsföringen inte behöver regleras eftersom de anser att de själva har ett effektivt kontroll­system som hindrar att unga exponeras för reklamen. Men studier har visat att unga som ser alkoholreklam börjar dricka tidigare och dricker mer. Alkoholreklam riskerar också att påverka gravida kvinnor, bilförare, och de som håller på att återhämta sig från ett beroende, att dricka.

”Ansvarfull alkohol­konsumtion är del av en hälsosam livsstil.”

Fel. Industrin marknadsför alkohol som en smakfull hantverksmässigt framställd dryck som kan ge vissa hälsofördelar för den som dricker måttligt. Men nyare forskning visar att inte ens så lite som ett glas om dagen är riskfritt att dricka. Alkohol är en drog som kan orsaka så väl fysiskt som psykiskt beroende. Den är dessutom cancerogen och sambandet är linjärt: ju mer alkohol desto större risk.

”Information och utbildning i ansvarsfullt drickande är den bästa förebyggande åtgärden.”

Fel. Det finns inga vetenskapliga belägg för att informationskampanjer och utbildningsmaterial minskar konsumtionen eller alkoholskadorna. Tvärtom får de alkoholproducenterna bakom kampanjen att framstå i bättre dager och ses därför av Världshälsoorganisationen, WHO, som ännu en form av marknads­föring. WHO rekommenderar förbud mot alkoholreklam. 

”Alkoholproblemen kan bara lösas om alla samverkar.”

Fel. Enligt alkoholindustrin är det viktigt att de är med och löser alkoholproblemen i samhället. Syftet för industrin att medverka är dock inte att minska konsumtionen, utan att höja sitt anseende och stoppa effektiva förebyggande åtgärder. En utvärdering av industrins åtgärder, som de själva hävdar syftar till att stödja WHO:s globala strategi, visar att 96,8 procent av åtgärderna saknar vetenskapligt stöd och 26,5 procent kan ses som marknadsföring för varumärken.

”Alkoholfria drycker kan  spela roll för att minska  skadligt drickande.”

Fel. Enligt industrin bidrar alkoholfria- och lågalkoholhaltiga drycker till en hälsosammare livsstil och är ett viktigt alternativ, särskilt vid tillfällen då alkoholkonsumtion är helt olämpligt. Men enligt EUCAM, European Centre for Monitoring Alcohol Marketing, är marknadsföring av alkoholfria drycker alkoholreklam, som bidrar till att göra alkoholmärken kända, och är snarare ett sätt att kringgå förbud mot alkoholreklam.

”Alkoholproblem orsakas av en liten grupp människor som har andra problem och därför inte kan hantera alkohol.”

Fel. Alkoholindustrin menar att det är individen som bär ansvaret för sina alkoholskador och anser att informationskampanjer om hur man dricker alkohol på ett ansvarsfullt sätt är det bästa sättet att förebygga alkoholskador. Men forskningen visar att det är åtgärder som riktar sig mot hela befolkningen, som att begränsa tillgången och genom skatter och minimipriser se till att alkoholen inte säljs för billigt, samt hårda regler för alkoholreklam, som fungerar bäst.

Källa: The Seven Key Messages of The Alcohol Industry. European Center for Monitoring Alcohol, EUCAM.

Ladda ner en PDF-version av artikeln för utskrift. Eller läs på våra andra I fokus-artiklar här

Mer från Accent