Alkohol och fosterskador

Alkoholindustrin misstänkliggör råd till gravida

Brittiska forskare har analyserat informationen från 23 alkoholföretag. Resultatet visar att den inte överensstämmer med myndigheternas.

Enligt studien misstänkliggör informationen från alkoholproducenterna myndigheternas råd och rekommenderar sällan total avhållsamhet. Istället uppmuntrar de till fortsatt konsumtion. Det skriver the Guardian.

– Det förefaller som om industrin har ett motstånd mot att informera om riskerna med alkohol under graviditet, säger professor Mark Petticrew, London School of Hygiene and Tropical Medicine och huvudförfattare till studien, till the Guardian. 

Hans teori är att kvinnor är en så viktig del av marknaden att graviditet ses som ett hot mot försäljningen.

Resultaten är publicerade i the Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Avsändarna till den analyserade informationen är 23 alkoholproducenter och industrifinansierade organisationer i sex länder: Storbritannien, Irland, USA, Australien, Nya Zeeland och Kanada. Informationen jämfördes sedan med material publicerat av hälsomyndigheternas.

Mark Petticrew anser att barns hälsa riskeras.

– De här organisationerna utgör en potentiell risk för folkhälsan, särskilt för gravida och deras barn, och borde därför inte få sprida hälsoinformation.

Mer från Accent