Alkohol och fosterskador

Nolltolerans säkrast mot fosterskador

Fostret skadas mer ju mer mamman dricker, men även andra faktorer påverkar. Därför är det bäst att avstå helt.

Barnläkaren Ihsan Sarman har jobbat hela sitt yrkesverksamma liv med nyfödda. Genom åren har han stött på många barn med sjukdomar och skador, bland annat av alkohol. Det finns dock inget enkelt samband mellan mammans alkoholkonsumtion och skador på fostret.
– Det är komplext. Det är så många olika faktorer som påverkar. Att alkohol är giftigt har varit känt sedan mitten av 1980-talet, så nu har man ändå ganska klart för sig hur det fungerar, säger han.

I Sverige föds lyckligtvis inte så många barn med Fetalt alkohol syndrom, Fas, men även det har en baksida.
– Man måste ha sett många barn för att känna igen tecknen, men svenska barnläkare ser inte så många fall. De som föds med Fas i Sverige har sällan
så uttalade skador eftersom de flesta blivande mammor känner till riskerna och dricker mindre. Många barn får därför sin diagnos sent.

Alkohol påverkar fostret längre tid än den påverkar mamman.
– Fostret får samma promillenivå som mamman, men saknar förmåga att bryta ner alkoholen som därför går långsammare ur dess kropp. Fostret exponeras ungefär tre gånger så lång tid som mamman, säger Ihsan Sarman.

Tidpunkten då mamman dricker avgör vilken typ av skador fostret får.
– De första veckorna av graviditeten är väldigt känsliga. Strukturella missbildningar, det vill säga att organ inte bildas som de ska, kan uppstå om mamman dricker under den första tredjedelen av graviditeten.

Många alkoholskadade har till exempel mindre hjärnvolym på grund av under­utveckling av framhjärnan, lillhjärnan, eller hjärnbalken, som förbinder båda hjärnhalvorna. Men det är inte riskfritt att dricka senare i graviditeten heller.
– Det finns ingen riskfri tid. Om fostret har en genetisk mottaglighet och utvecklingen befinner sig i en känslig fas så blir det skador. Hjärnans utveckling kan påverkas hela graviditeten, men under de senare delarna uppstår inte strukturella, utan funktionella skador.

Sista tredjedelen av graviditeten kännetecknas främst av hjärnans intensiva tillväxt.
– Då ska hjärnans celler bilda nätverk. Tillväxten styrs av signalmolekyler som kan störas av alkohol, vilket påverkar nätverksbygget. Det kan föra med sig att nätverken blir grövre och inte lika fint förgrenade.

Konsekvenserna för barnen om mamman dricker under den perioden märks inte från början säger Ihsan Sarman.
– Det blir inga skador som syns, men om informationen i nervcellerna inte fortplantar sig adekvat kan neuro­psykiatriska problem uppstå. Bakom många psykiatriska diagnoser ligger faktiskt alkohol.

Konsekvenserna kan till exempel handla om minnesproblem.
– Minnesfunktionen är sämre och korttidsminnet dåligt. De har inte heller samma förmåga till abstraktion. Barnen karaktäriseras också av impulsivitet och uppmärksamhetsstörningar, men det beror ofta på att de blir frustrerade av att de inte förstår. De kan också ha problem med ögonen och seendet.

Sociala situationer kan vara jobbiga för barn med Fas.
– De har ofta anpassningssvårigheter och behöver mycket handledning
och hjälp.

De senare årens forskning fokuserar även på tiden före befruktningen – både för män och kvinnor.
– Upp till fjorton veckor före befruktningen håller äggcellen på att mogna. Exponeras den då för alkohol så kan det påverka. Även spermiernas utveckling påverkas, men forskningen har inte kommit så långt på det området. Däremot vet vi att en rejäl berusning påverkar spermiernas kvalitet.

Någon riskfri mängd finns inte heller.
– Det är en dos–respons-relation. Ju mer man dricker desto större skador, men det finns inga riskfria mängder. Även en mindre mängd kan påverka den potentiella utvecklingsfasen i hjärnan.

Ihsan Sarman berättar att forskning visar att även små mängder ger de typiska skadorna, men mindre uttalat.
– I en australiensisk studie fotograferades ansikten på tusen ettåriga barn med 3D-kamera. Mätningar visade att även de som utsatts för mindre mängder alkohol fått avvikelser i ansiktsformen, även om de inte alltid gick att upptäcka med blotta ögat.

Många har druckit alkohol innan de vet att de är gravida. Det är viktigt att diskutera detta med sin barnmorska.
– Det som är viktigt när man upptäcker att man är gravid är att avstå helt från alkohol resten av tiden. Ett hälsosamt levnadssätt i fortsättningen med varierad, näringsrik kost bidrar till optimal tillväxtmiljö för fostret. Det finns lovande djurstudier som talar för att näringsrik kost förbättrar eventuella skador som kan ha uppstått av alkohol.

”Ungefär fjorton veckor innan man blir gravid är det bra att avstå från alkohol.”

Ihsan Sarman

Även den som planerar att bli gravid gör bäst i att avhålla sig från att dricka alkohol.
– Ungefär fjorton veckor innan man blir gravid är det bra att avstå från alkohol. Vissa tycker att det är hårt att säga så. De råd som vården ger ska baseras på evidens. För närvarande kan vi inte säga att enstaka glas alkohol ger permanent skada, men vi har inte heller evidens för att det inte skadar.

En del anser att vården, och forskare som råder till restriktivt förhållningssätt, moraliserar.
– Enligt min uppfattning handlar rådgivningen inte om det, utan om att skapa de bästa förutsättningarna för det blivande barnet. Precis som ingen kan tänka sig att ge sitt nyfödda barn alkohol, bör man avstå från att dricka när man är gravid. Oftast är det ju ett par som ska få barn och då bör det förstås gälla båda de blivande föräldrarna, säger Ihsan Sarman.

Mer från Accent