Alkohol och fosterskador

Pappas alkoholdrickande ökar risk för hjärtfel

Kinesiska forskare visar att risken att födas med hjärtfel är större om föräldrarna druckit alkohol före graviditeten. Pappans drickande påverkar mest.

I en ny metastudie har kinesiska forskare funnit att risken för hjärtsjukdom hos nyfödda ökar om föräldrarna druckit alkohol före graviditeten. Mest ökar risken av pappors drickande.

Studien, som publicerats i European Journal of Preventive Cardiology, visar att risken för hjärtfel var 44 procent högre om pappan drack. Om mamman drack var risken 16 procent högre. Resultaten har fått studiens författare att poängtera vikten av att förbättra medvetenheten och förebygga alkoholexponering före och under graviditet.

– Att blivande föräldrar dricker sig berusade är ett beteende som inte bara ökar risken att deras barn föds med hjärtfel, utan även skadar deras egen hälsa, säger en av författarna till studien, Jiabi Qin, Xiangya, Central South University, Changsha, Kina, till Goodmorning America.

Han rekommenderar blivande föräldrar att avstå från alkohol sex–tolv månader före befruktning.

Det tycker barnläkaren Robert H. Pass, chef för barnhjärtmedicin vid Mount Sinai Kravis Children’s Hospital i New York, är att dra för stora växlar på en studie.

– Mest intressant med det här arbetet är det faktum att de kunnat visa att även faderns alkoholbruk medför en risk, säger han till Good Morning America.

Deidre Downs Gunn, specialist på barnlöshet vid University of Alabama-Birmingham Medical Center, drar slutsatsen att även pappor måste med i diskussionen om hur man ska leva före och under graviditeten.

Mer från Accent