Alkohol och fosterskador

Även måttligt drickande kan påverka barnets DNA

Även en måttlig alkoholkonsumtion under graviditeten kan ge DNA-förändringar. Kunskapen kan underlätta en tidig diagnos och förbättra barnets liv.

Forskarna tror att upptäckten kan leda till bättre diagnostik. Det skriver Science Daily.
– Våra fynd kan göra det lättare att testa om barn exponerats för alkohol före födelsen. Tidig diagnos och intervention kan bidra till att göra livet lättare för barnen, säger huvudförfattaren Dipak K. Sarkar, professor och chef för Endokrina programmet vid Rutgers University, New Brunswick.

Tidigare forskning har visat att berusnings-drickande och hög konsumtion kan ge genetiska förändringar hos vuxna. Det fick forskarna att undersöka sådana förändringar hos gravida kvinnor och barn. De fann förändringar i två gener, hos kvinnor som drack måttligt till mycket alkohol under graviditeten, och även hos barn som exponerats för sådana nivåer när de låg i magen. Av dessa gener är det en som reglerar stress och en som påverkar den biologiska klockan.

Som hög konsumtion räknar forskarna fyra eller flera glas vid minst fem tillfällen i månaden. Måttlig konsumtion anser de vara tre glas vid varje tillfälle.

Hos de barn som exponerats för alkohol fann forskarna förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol, ett stresshormon som kan ha negativ inverkan på immunsystemet och därmed leda till hälsoproblem.

Studien är publicerad i tidskriften Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Mer från Accent