IOGT-NTO-rörelsen i EU

Försökte stoppa ändringar i EU-rapport

– Jag har kämpat hårt för att få upp alkoholfrågan på bordet i EU, kommenterar EU-parlamentarikern Heléne Fritzon, som tillsammans med bland andra IOGT-NTO försökte påverka omröstningen.

I tisdags röstade EU:s utskott för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet, Envi, om en rapport om icke-smittsamma sjukdomar som tagits fram av kommittén för folkhälsa, Sant. IOGT-NTO och andra – i och utanför EU-parlamentet – försökte stoppa ändringar i en rapport om icke-smittsamma sjukdomars samband med alkohol. Det lyckades dock inte.

Liksom i det tidigare arbetet med EU:s cancerplan stod striden om formuleringar vad gäller alkohol.

– De tog bort en del som handlade om att införa varningstexter på förpackningar ,och så har de lagt till formuleringar som ”riskfylld konsumtion” i stället för att bara skriva konsumtion, säger Rebecka Öberg, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO.

En som deltog i omröstningen var EU-parlamentarikern Heléne Fritzon (S). Hon är besviken.

”Jag har kämpat hårt för att få upp alkoholfrågan på bordet i EU. Budskapet från oss europeiska socialdemokrater har varit tydligt: europeisk alkoholpolitik ska sätta folkhälsa och forskning i fokus. Det handlar om alla barns rätt till en trygg barndom”, kommenterar hon i en skriftlig kommentar till Accent.

Hon anser att majoriteten tog fel hänsyn.

”Jag beklagar verkligen att en högermajoritet i Europaparlamentet återigen prioriterar en enskild sektors vinstintressen framför folkhälsa och forskning.”

Tillsammans med representanter från Eurocare stod Rebecka Öberg och delade ut flygblad till parlamentariker på väg in till omröstningen. 

– Vi har träffat så många parlamentariker i dag som strider för våra frågor. Många svenskar har gjort ett jättebra jobb, både parlamentariker och tjänstemän. Men vi har även träffat parlamentariker från Italien, Spanien, Grekland och så vidare som står på vår sida och förstår att det här är en fråga om folkhälsa, säger hon.

Rebecka Öberg tycker att även de parlamentariker som haft motsatt åsikt bemött dem väl.

– Några har försökt mota bort oss, men de flesta blir väldigt glada att de få ett ansikte på avsändaren och möjlighet att ställa frågor. Många förstår hälsokonsekvenserna, men förstår inte hur stora de är och hur mycket de kostar. De tror därför att näringslivsintresset bör väga tyngre. 

I ett försök att hindra ändringsförslagen att gå igenom skickade Eurocare och den europeiska organisationen för leverläkare ut ett pressmeddelande där de vädjade till parlamentarikerna att inte rösta igenom ändringsförslagen. 

Även Henri P. Kluge, regiondirektör för WHO Europa, och Elisebete Weiderpass, chef för WHO:s Internationella byrå för cancerforskning, IARC, gjorde ett gemensamt uttalande på måndagen. De påtalade att medvetenheten om alkoholens roll för icke-smittsamma sjukdomar måste öka och påminner om att sambandet mellan alkoholkonsumtion och cancer är mycket starkt. 

I uttalandet påpekar de också att även måttligt drickande ökar risken för cancer och att ingen säker gräns finns, och påminner om rekommendationen från European Code Against Cancer”Om du dricker alkohol av något slag, begränsa ditt intag. Att inte dricka alkohol är bättre för att förebygga cancer.” 

De hoppas därför att politikerna ska beakta de slutsatser som WHO och IARC har dragit:

• Alkoholkonsumtionens bidrag till cancer och dödlighet bör tydligt erkännas, utan användning av några beteckningar eller vilseledande adjektiv som ”skadlig” eller ”hög” konsumtion av alkohol eller ”ansvarsfullt drickande”.

• Åtgärder bör vidtas för att tydligt informera allmänheten om denna risk, att sprida den europeiska kodexen mot cancer som omfattar 12 råd för att minska cancerrisken, samt att införa hälsovarningar på alkoholförpackningar.

Så blev det alltså inte denna gång. 

Den slutliga rapporten kommer troligtvis att röstas igenom i EU-parlamentet någon gång i december.

Mer från Accent