Covid 19

Johnny Mostacero: Folkhälsomyndigheten duckar i alkoholfrågan

IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero kritiserar Folkhälsomyndighetens avsaknad av coronastrategi för alkohol.

– Det är som om alkoholfrågan medvetet lämnats åt sidan, säger han.

Världhälsoorganisationens, WHO, rekommendation är att avstå från alkohol under pandemin. Dels eftersom alkohol påverkar immunförsvaret negativt. Dels för att omdömet kraftigt försämras, vilket gör att människor har svårt att hålla avstånd till varandra.

Den svenska Folkhälsomyndigheten, FHM, vill dock inte komma med några rekommendationer eller restriktioner för alkohol.

– Vår bedömning är att de åtgärder som vidtagits hittills är effektiva även i sammanhang där det förekommer alkoholkonsumtion, sa Marie Risbeck enhetschef på FHM till Accent i en intervju förra veckan.

IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero reagerar nu på passiviteten. Han säger att han har delade känslor för Folkhälsomyndighetens agerande under pandemin. Å ena sidan känner han respekt för att FHM stått pall för massiv kritik från hela världen, när de vågat välja en annan väg än att stänga ner hela landet. Å andra sidan upplever han en stor besvikelse inom IOGT-NTO över att myndigheten ännu en gång duckar kring alkoholfrågan.

– För en myndighet som har folkhälsa i sitt uppdrag borde alkoholen och dess skadeverkningar ha ett mycket tydligare fokus, säger han.

”För en myndighet som har folkhälsa i sitt uppdrag borde alkoholen och dess skadeverkningar ha ett mycket tydligare fokus.”

Johnny Mostacero, IOGT-NTO

– Frågan vi ställer oss är om Folkhälsomyndigheten helt enkelt inte ser det som sitt uppdrag att prata om alkohol och dess skadeverkningar som en del av folkhälsan? För vi har alla hört FHM prata om rökning och högt BMI som en riskfaktor för dem som insjuknar i covid 19. Men när det gäller alkoholfrågan så är det som att den medvetet lämnats åt sidan.

Accent har tidigare rapporterat om hur grannlandet Norge förbjudit all alkoholservering efter midnatt. Detta för att minska risken för smittspridning. Även en rad andra länder, bland andra Nederländerna, Kenya, Hongkong och Sydafrika har stoppat försäljning eller servering av alkohol.

Enligt Johnny Mostacero innebär FHM:s passivitet i alkoholfrågan att alkoholindustrin i Sverige får större utrymme att prata om lättnader i alkohollagen, lägre alkoholskatt och ökad tillgänglighet som en väg ut ur den ekonomiska kris som pandemin orsakat. Åtgärder som han menar är kontraproduktiva och istället bidrar till ökade kostnader och mer mänskligt lidande.

 ”FHM borde titta på länder som tar alkoholfrågan och kopplingen till covid 19 på allvar:”

Johnny Mostacero, IOGT-NTO

– FHM borde titta på länder som tar alkoholfrågan och kopplingen till covid 19 på allvar. Länder som i ett tidigt skede genomfört  alkoholpolitiska åtgärder, som minskade öppettider eller periodvis helt stängt ner all alkoholförsäljning.

Tillsammans med samarbetspartners samlar IOGT-NTO nu några av världens främsta alkoholforskare för att skriva en rapport om alkoholens roll under pandemin. Forskargruppen kommer också att titta på hur alkohol påverkar covid 19.

– På så vis tar vi vårt ansvar för alkohol och folkhälsa, och önskar inget hellre än en Folkhälsomyndighet som på ett tydligare sätt tar sitt.

Mer från Accent