Ungas drickande

Invandrade unga dricker mer alkohol efter fem år i Sverige

Kompisar får invandrade unga att dricka alkohol allt mer som svenskar.

Svenska ungdomar dricker allt mindre alkohol. En förklaring som ibland lagts fram är att en allt större andel av ungdomarna kommer från länder med en annan alkoholkultur. Men det tror inte Björn Johnson, professor i socialt arbete på Malmö universitet, har någon större betydelse.

– I så fall bara på marginalen, vår studie visar tvärtom att invandrade ungdomar tar efter svenskar och dricker mer ju längre de varit i Sverige.

Är du förvånad?

– Nej, jag blev inte så jätteförvånad. Det finns en del tidigare studier som visar att det finns en ackulturationsprocess; att man, efter hand, anpassar sig allt mer efter omgivningen.

I studien har ungdomarna delats in i tre grupper: de som varit i Sverige 0–2 år, 2–5 år, respektive mer än fem år. Efter fem år i Sverige har mer än en fjärdedel börjat dricka alkohol.

– Vi såg ingen större skillnad på de två första grupperna, men de som varit i Sverige mer än fem år hade lagt sig till med mer svenska alkoholvanor. De skiljde sig inte nämnvärt från andra generationens invandrare, som är födda i Sverige och har bott hela sitt liv här.

Förändringen beror inte på föräldrarna enligt Björn Johnson.

– Vi frågade också om föräldrarnas attityder, och de skiljer sig inte åt vare sig de varit här ett, två eller fem år.

”De skaffar sig andra vänner. Ju längre de varit här desto mer umgås de med svenskar och påverkas av dem.”

Björn Johnson

Istället vekar det vara kamraterna som påverkar.

– De skaffar sig andra vänner. Ju längre de varit här desto mer umgås de med svenskar och påverkas av dem. Det första året när man kommit till Sverige går man ofta i en klass med andra nyanlända. Då påverkas man inte så mycket, men från andra året går de flesta i en vanlig klass.

Björn Johnson påpekar att det inte är säkert att resultaten går att generalisera till hela Sverige.

– Studien är gjord i åtta mindre kommuner. De som placerats där kommer ofta från muslimska länder, men umgås med svenska kamrater. De är ständigt exponerade för den svenska kulturen. I större städer där det finns områden som Rosengård, där 95 procent har annan bakgrund än svensk, kanske utfallet blir annorlunda.

Studien är publicerad i tidskriften Drugs: Education, Prevention and Policy.

Mer från Accent