Förebyggande

IOGT-NTO:s föräldracoacher i startgroparna

IOGT-NTO Syds föräldracoacher är på gång. Deras uppdrag är att motverka att unga använder alkohol och andra droger – genom att coacha deras föräldrar.

Rahma Ali och Lina Hamadeh har sett droganvändningen breda ut sig i Malmö och Ronneby. För att stoppa utvecklingen, startar nu IOGT-NTO Syd projektet Föräldrar tillsammans 2.0 – ett föräldrastöds-program som vänder sig till tonårsföräldrar i städernas mest utsatta områden.

– Vi har sett ett stort behov. Det är många nyanlända föräldrar som inte vet var de ska vända sig om de upplever att deras tonåringar har problem. Här kan de få hjälp av personer som talar samma språk, som kan vägleda och översätta, samt ta deras frågor vidare till myndigheter, säger Rahma Ali, nyanställd föräldracoach.

Tanken är att hon och Lina Hamadeh ska ge information om tonåringars alkohol- och drogvanor, riskfaktorer, skyddsfaktorer, tips och råd under ett par kvällar i veckan till föräldrarna. Med svenska, arabiska och somaliska kan de hjälpa till med översättningen för de som behöver.

Lina Hamadeh säger att hon sett att det finns en stor spridning av droger bland ungdomar i hennes hemstad Ronneby. Det bidrar till brottslighet och gängkriminalitet och – säger hon – att många unga förlorar sin framtidstro.

– Vi vill göra vårt bästa för att motarbeta den utvecklingen. Eftersom projektet vänder sig till tonårsföräldrar, och föräldrastöd har visat sig ge positiva resultat i studier, för barn och hela familjen, är det viktigt att komma igång, säger hon.

Hon syftar bland annat på Socialstyrelsens rapporter som visar att föräldrastöds-program har en tydlig effekt för att komma till rätta med utbredd narkotikaanvändning. Därför har även detta program riktat in sig särskilt på föräldrarna, snarare än på ungdomarna själva.

Rahma Ali berättar att flera föräldrar i hennes IOGT-NTO-förening redan tidigare har frågat vart de kan få hjälp om deras barn har problem med alkohol och droger.

– En del ungdomar som gjort sin ungdomstjänst hos oss, och de flesta har velat stanna kvar och vara med i vår verksamhet efteråt. Föräldrarna tycks tycka att det är en trygg miljö. Därför är det bra att vi inom IOGT-NTO får möjlighet att hjälpa till ännu mer tack vare projektet, säger hon.

– Det ska bli riktigt kul att arbeta mer med detta. Jag har tidigare jobbat ideellt med frågorna, men nu får vi tid och material att verkligen satsa.

Projektet fokuserar på tonårsföräldrar på SFI, Komvux och generellt i utsatta områden. Deras delmål är bland annat att få 250 deltagande tonårsföräldrar, att hålla 100 stödsamtal, och att ordna två öppet hus-kvällar i veckan för föräldrar och deras tonåringar.

Föräldracoachingen startar i slutet av september och pågår under ett år. Sedan är förhoppningen att de ska fortsätta om satsningen är lyckad.

– Jag hoppas att vi kan få bredast möjliga nätverk av relationer med föräldrar i Ronneby, och att vi kan vinna deras förtroende, så att vi kan kommunicera all information vi sitter på, och de kan skydda sina barn från alkohol och droger, säger Lina Hamadeh, och fortsätter:

– Jag känner mig stolt över att min förening valde mig för att jobba med detta. Jag känner ett ansvar och vill verkligen göra allt jag kan. Socialt arbete är något jag älskar av hela mitt hjärta, hur tungt det än kan vara.

Mer från Accent