Lettland

Ingen höjd åldersgräns på alkohol i Lettland

Men planerna på mer begränsade öppettider för alkoholförsäljning lever fortfarande.

Lettlands riksdag röstade inte igenom det förslag som skulle innebära höjd åldergräns för att köpa alkohol. Förslaget var att höja åldersgränsen till 20 år, från dagens 18-årsgräns. Det skriver NordAN.

Däremot röstade församlingen för utökade begränsningar av under vilka tider alkohol får säljas. Förslaget är att ska vara tillåtet att sälja alkohol mellan klockan tio på morgonen och åtta på kvällen, måndag till lördag. På söndagar skulle förbudet mot att sälja alkohol gälla från klockan sex på eftermiddagen.

Det ska också bli svårare att impulsköpa alkohol via internet. Enligt nya regler får inte alkoholen levereras inom sex timmar efter köpet. Alkoholens tillgänglighet ska också begränsas genom restriktioner på marknadsföring och specialerbjudanden.

Lettland har EU:s högsta alkoholkonsumtion per person och hälften av landets dödsfall kan kopplas till risk-beteenden, där alkohol utgör en stor del.

Mer från Accent