Covid 19

Inga alkoholrestriktioner aktuella i Sverige

Folkhälsomyndigheten bekräftar att alkohol kan öka skaderisken i förhållande till coronaviruset. Men inga restriktioner kring alkohol är aktuella.

Sverige kämpar just nu mot en andra våg av covid-19 och nya skärpta regionala regler har införts på de flesta håll. 

Sedan tidigare har andra länder, bland andra Norge, Nederländerna, Vietnam,  Sydafrika, Kenya, Libanon och Hongkong, valt att antingen begränsa eller även förbjuda försäljning av alkohol för att minska smittspridning. Men inte Sverige.

På Accents frågor om under vilka förhållanden det skulle vara aktuellt att skärpa rekommendationerna för alkohol svarar Folkhälsomyndigheten, FHM, via pressekreterare Pernilla Engström att myndigheten i princip är bakbunden: 

“Folkhälsomyndighetens föreskrifter bygger på den lag som riksdagen beslutade i somras, och i den har man valt att inte samtidigt göra några ändringar i reglerna om serveringstillstånd, och det finns heller inga möjligheter att återkalla serveringstillståndet vid bristande åtgärder mot trängsel enligt den nya lagen”.

Hon avslutar: 

“Lagen har satt ramarna för vad Folkhälsomyndigheten sedan har haft för möjligheter att föreskriva.”

I början av pandemin talade FHM enbart om hur rökning och övervikt påverkar personer med covid-19 negativt. Senare har de även gått ut med att alkohol kan “öka risktagandet och försämra förmågan att hålla avstånd”, samt att alkoholkonsumtion kan kopplas till vissa infektionssjukdomar som påverkar luftvägarna och lungorna (såsom lunginflammation och tuberkulos). De noterar även att arbetslöshet och ensamhet under pandemin kan leda till skador som har koppling till alkohol. 

FHM menar att det idag finns begränsad kunskap om hur själva konsumtionen av alkohol påverkar risken för att bli smittad, och sjukdomsförloppet vid en infektion. 

De öppna uteserveringarna och krogträngseln har länge varit ett kontroversiellt inslag i säkerhetsarbetet kring coronaviruset. Även om de inte nämns specifikt i de nya restriktionerna skriver FHM att befolkningen ska avstå från möten, och undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. De avråder också från att arrangera, eller delta i fest eller liknande socialt umgänge. 

Från och med 1 juli 2020 upphävdes tidigare föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer. De ersattes av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Enligt den nya lagen är det nu kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som har tillsynsansvar och som kan besluta om föreläggande eller förbud mot en verksamhet som inte följer lagstadgade åtgärder för att förhindra smittspridning.

På frågan om varför det inte varit aktuellt med restriktioner vid alkoholservering, eller under vilka förhållanden det eventuellt skulle bli aktuellt, svarar Smittskydd Stockholm, via Region Stockholms pressansvarige Hesam Akbari, att “Smittskydd Stockholm har inga rekommendationer” i denna fråga.  Bara i region Stockholm rapporterades under helgen vecka 45 om över 4 000 nya smittade. 

Mer från Accent