Alkohol

Få rattfyllerister tackar ja till hjälp

Mindre än 50 rattfyllerister tackade ja till hjälp under polisens nationella insatsvecka mot rattfylleri. I Skåne avböjde samtliga tillfrågade hjälp.

Måndagen 8 december till söndagen 14 december genomförde polisen sin sista insatsvecka för året, och fokus var på rattfylleri. Det innebar att extra många alkoholutandningsprov utfördes runt om i landet.

– I Skåne genomförde vi 12 576 utandningsprov under vecka 50. 33 personer var påverkade av alkohol, och 30 av andra droger, säger Thomas Modigh, chef för trafikpolisen i Skåne.

Polisen ska erbjuda rattfyllerister omedelbar professionell hjälp för missbruksproblem, och i Skåne erbjöds 48 av 63 rattfylleristerna sådan hjälp under vecka 50.

Varför erbjöds inte alla hjälp?

– Det är en bra fråga. Alla ska erbjudas hjälp, men det kan vara så att de är så påverkade att de inte är kontaktbara. Vissa får sova av sig i fyllecell istället. Det är svårt att nå hundra procent med det här, säger Thomas Modigh.

Hur många tackade ja?

– Ingen.

Varför tackade alla nej till hjälp?

– Det beror förmodligen dels på att människor inte är benägna att erkänna att de har ett missbruk och inte är motiverade att göra något åt det, och dels på att polisen som frågar kanske inte är så bra på att motivera – poliserna behöver bli bättre på de här samtalen. Det är illa att alla tackade nej, för det är verkligen en vinnarsituation för alla inblandade parter om man tackar ja.

Den som tackar ja får hjälp av beroendevården inom 48 timmar, och får bland annat möjlighet att behålla sitt körkort om man deltar i behandling och installerar ett alkolås, enligt Thomas Modigh.

– Det finns väldigt bra förmåner för den som vill vara med. Men det är upp till var och en att själv bestämma, eftersom vi inte kan tvinga någon. Och det här är egentligen utanför polisens verksamhet – vi kan bara förmedla kontakten.

Kommer fler tacka ja till hjälp framöver?

– Det är svårt att säga, jag vet inte. Samverkan mot alkohol och droger i trafiken har pågått i ett antal år, men just nu är ingen huvudman – det hänger löst mellan myndigheterna. Tidigare var det Vägverket som var ansvarigt för alltihop, men när Vägverket upphörde hängde inte det här med till de nya myndigheterna.

Thomas Modigh anser att det här är mycket illa, och att politikerna måste göra något åt saken.

– Det är ju rätt intressant hur de bara kan låta det vara så här, när vi har nästan 300 människor som dödas i trafiken varje år, och ett antal tusen som skadas. Att ingen ansvarar för hela det samlade arbetet gör mig pessimistisk.

Att alla rattfyllerister tackade nej till hjälp på plats behöver dock inte innebära att ingen söker hjälp senare, enligt Thomas Modigh.

– Folk kanske inser att allt inte står rätt till efter några dagar och ändrar sig. Det kanske inte är optimalt att ta till sig information när man ertappas som rattfull. Och om man ändrar sig så finns ju socialtjänsten tillgänglig i alla kommuner, säger Thomas Modigh.

På nationell nivå var det strax under 50 rattfyllerister som tackade ja till hjälp under vecka 50, enligt Sveriges Radio. Totalt sett kontrollerades mer än 80 000 bilister, varav nästan 500 var rattfulla och strax under 300 erbjöds hjälp.

Göran Bolinder, chef för trafikpolisen i Stockholms län, anser att de nationella insatsveckorna mot rattfylleri är värdefulla.

– Mängdkontrollerna vi har under insatsveckorna ger resultat, även om det är ett tragiskt resultat i och med att så pass många är påverkade, säger han.

Polisen har tolv nationella insatsveckor per år, varav två rör alkohol och droger, enligt Göran Bolinder.

– Men det är svårt att jämföra resultatet av de nationella insatsveckorna mot rattfylleri med varandra. Resultaten varierar mycket beroende på personal och så vidare.

Göran Bolinder tycker dock att det är positivt att nästan 50 rattfyllerister direkt tackade ja till hjälp under vecka 50.

– Det är ändå nästan 50 personer som vill göra något åt sitt missbruk. Dessutom kan man inte ge alla vård, bland annat eftersom många är utländska medborgare, säger han.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer