Alkoholcatering

Allvarlig kritik mot alkohol-catering

Länsstyrelsen i Kronobergs län riktar allvarlig kritik mot Växjö kommuns beslut att låta restauranger leverera alkohol hem till kunder.

Som Accent rapporterade i våras har Växjö kommun valt att tolka alkohollagen lite annorlunda under pandemin. Restaurang Winenine i Växjö sökte tillstånd för vad de kallade ”mikrocatering”, vilket innebar leverans av mat och vin till privata hushåll. 

Eftersom restaurangnäringen har drabbats hårt under pandemin valde Växjö kommun att bevilja tillståndet.

Det fick IOGT-NTO att reagera.

– Det strider mot alkohollagen, säger Eva-Britt Svensson, distriktsordförande IOGT-NTO Kronoberg.

Länsstyrelsen reagerade också och öppnade ett ärende. Nu har beskedet kommit. Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot Växjö kommun. Problemet är dock inte att alkohol serveras i kundernas hem.

– Catering-firmor får servera alkohol tillsammans med mat vid privata tillställningar, femtio-årskalas till exempel. Restaurangen det gäller har tillstånd att servera alkohol, men de måste hela tiden ha kontroll över serveringen, så att de som dricker inte blir berusade och att alkoholen inte lämnas över till någon under 18 år, säger Pia Rönn Johansson, Strateg social hållbarhet, tillsyn på Länsstyrelsen i Kronoberg, och fortsätter:

– Det är samma regler som gäller för servering på restaurang. Det är här det har brustit.

Av ansökan framgår att serveringen pågår under så kort tid att det blir uppenbart att det handlar om överlämnande av mat och dryck.

– Om man inte uppfyller kraven för servering börjar det likna detaljhandel och det har Systembolaget monopol på, säger hon.

Kommunen har infört ett digitalt ansökningssystem där tillsynsenheten får ett mejl när någon har beställt catering. Ett automatgenererat mejl med ett godkännande går direkt tillbaka. Det kan ske bara timmar innan serveringen ska äga rum.

Länsstyrelsen är positiv till ett digitalt ansökningsförfarande, men anser att kommunen måste ha en rimlig chans att göra en inspektion.

– Det blir omöjligt för alkoholhandläggarna att hinna göra någon kontroll. Det hade kunnat vara okej med ett automatiskt godkännande för någons hem, eftersom man inte kan ställa samma krav på brandsäkerhet och annat där. Men det finns ingen möjlighet att hinna kolla att ansökan inte gäller någon annan lokal än någons hem, säger Pia Rönn Johansson

I något fall hade catering bokats till ett hotellrum, vilket inte är att jämställa med bostad enligt Pia Rönn Johansson. Kommunens handläggare har också i efterhand underkänt någon av lokalerna, men då har serveringen redan avslutats.

I sin kritik åberopar länsstyrelsen tidnings- och radiointervjuer med kommunens politiker där de uttryckt att alkohollagen är omodern. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande:

”Den tolkning som nämnden gör av alkohollagen i detta ärende kan ses som ett försök att utmana och förändra lagstiftningen. Ett kommunalt beslut i en fråga som rör serveringstillstånd är dock i sig självt inte tillräckligt för att förändra lagen eller tillämpningen av den. Det krävs en revidering av lagen via regering och riksdag, eller att sakfrågan prövas och blir rättslig praxis.

Mer från Accent