Covid 19

”Alkohol försvagar effekten av covidvaccin”

Det är troligt att alkohol försvagar effekten av vaccin mot covid-19. Och att alkohol försämrar läkning av sjukdomen. Det skriver tre läkare på DN debatt.

”Försiktighet med alkohol har inga negativa effekter, därför bör vi inte vänta till sedan, för att se vad vi borde ha gjort nu. Detta bör därför redan nu ingå i råden till allmänheten”, skriver Margareta Kristensson, Jonas Sjögreen och Sven Wåhlin, i ett debattinlägg i Dagens Nyheter på påskafton.

Accent har vid flera tillfällen det senaste året rapporterat om att alkohol påverkar immunförsvar, omdöme och beteende negativt. Detta innebär att människor riskerar att bli mer mottagliga för sjukdom, och även alkoholkonsumtion kan gynna smittspridning. Något som den internationella forskargruppen bakom rapporten Alkohol och coronapandemin kommit fram till.

Mer våld i hemmen med fler utsatta kvinnor och barn som följd av ökat drickande har också rapporterats. Också att alkoholrelaterade sjukdomsfall utgör en stor belastning på vården i en redan hårt ansträngd situation.

IOGT-NTO reagerade tidigt mot vad som uppfattades som undfallenhet hos myndigheterna att adressera problemet; bland annat kritiserade förbundsordförande Johnny Mostacero Folkhälsomyndigheten för att ducka i frågan om alkohol och covid.

Läkarna menar att alkohol sannolikt även har negativ inverkan på vaccinets effekt och på läkningsprocessen vid långtidscovid. De anser därför att alkoholens inverkan bör ingå i utformningen av råden till allmänheten.

Mer från Accent