Alkoholen och samhället

Ny studie: Så påverkar alkohol covid-19

Alkohol har flera negativa konsekvenser i coronapandemin. En är att alkoholkonsumtion kan öka risken för infektionssjukdomar – och för att sjukdomens förlopp blir allvarligt.

På IOGT-NTO:s och en rad andra organisationers uppdrag har en internationell forskargrupp skrivit en rapport om vad som hittills är känt om hur alkoholkonsumtionen påverkats av pandemin och tvärtom; hur covid-19 påverkas av alkoholkonsumtion. 

– Det är två krafter som drar åt olika håll. Pandemin skapar oro, ångest och tristess som kan få fler att dricka mer, som en form av symptomlindring. Å andra sidan har många drabbats ekonomiskt och har mindre pengar att röra sig med, säger Sven Andréasson, professor vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom rapporten.

Han redovisar statistik från våren.

– Systembolaget ökade sin försäljning, medan restauranger och livsmedelsbutiker minskade. Sammanlagt ökade den registrerade konsumtionen marginellt, men samtidigt minskade införseln kraftigt. 

Totalt gick alkoholkonsumtionen ned 7 procent under mars och april 2020.

Sven Andréasson Foto: Eva Ekeroth

Detsamma verkar gälla globalt. Två av världens största alkoholproducenter rapporterar minskad försäljning under första halvåret 2020. AB InBev med 13 procent och Diageo med 11 procent.

– Men deras uppgifter får tas med en nypa salt. De vill gärna framstå som drabbade under pandemin. Samtidigt finns det studier som tyder på att konsumtionen minskat i Europa, säger Sven Andréasson.

Han syftar på en stor studie som Accent skrivit om tidigare och som genomförts i 22 länder, där sammanlagt mer än 40 000 personer ingått.

– Alla länder utom Storbritannien minskade sin konsumtion, säger han. 

Alkohol ökar risken att bli smittad, och för att bli svårare sjuk, i infektionssjukdomar som tuberkulos, lunginflammation och HIV.

Ur rapporten

Det finns flera anledningar att intressera sig för alkoholkonsumtionen under pandemin. En är att konsumtion av alkohol, särskilt hög konsumtion, kan öka risken för att drabbas av, och sprida, infektionssjukdomar och för att sjukdomens förlopp blir allvarligt. Enligt rapporten har det tidigare visat sig att alkohol ökar risken att bli smittad, och för att bli svårare sjuk, i infektionssjukdomar som tuberkulos, lunginflammation och HIV.

Rapportförfattarna anser att det finns många anledningar att anta att detta kommer att visa sig gälla även för covid-19.

– Dels minskar antalet vita blodkroppar, dels blir immuncellernas funktion nedsatt; de rör sig sämre, fäster sämre och blir sämre på att presentera virus för t-cellerna, det inlärda immunförsvaret, säger Frida Dangardt, docent i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en annan av forskarna bakom rapporten.

Frida Dangardt. Foto: Jens Wingren.

Även lungorna påverkas av långvarig alkoholkonsumtion. Cilierna, de små håren som hjälper till att föra bort slem och bakterier, fungerar sämre. Och coronaviruset får lättare fäste.

– Man ska komma ihåg att 13,5 procent av alkoholdödligheten beror på infektioner, man får lättare lunginflammation och svårläkta sår. Har man druckit länge har man ofta en låggradig inflammation i kroppen hela tiden. 

En konsekvens kan bli att immunförsvaret överreagerar.

– Med färre t-celler, sämre presentation av antigen och sämre produktion av antikroppar kan det bli en cytokinstorm i kroppen, säger Frida Dangardt.

Att alkohol motverkar kroppens möjlighet till läkning har sjukvården numera tagit till sig och förordar alkoholstopp före planerade operationer.

– Vi vet att om man inte dricker 4–8 veckor före en operation så kan man halvera läkningstiden.

”Alkohol minskar hämningarna, talet blir mer högljutt och man blir ofta mer närgången.”

Frida Dangardt, forskare

En annan anledning till att alkoholkonsumtion är en riskfaktor i pandemitider är hur alkohol påverkar beteendet.

– Det minskar hämningarna, talet blir mer högljutt och man blir ofta mer närgången. Den personliga sfären minskar även efter ganska små mängder. Dessutom blir ofta förmågan att sköta den personliga hygienen sämre och möjligheten att använda munskydd rätt minskar.

En annan aspekt är att våld och olyckor ökar av alkoholkonsumtion vilket sätter press på den redan hårt ansträngda sjukvården och medför personliga tragedier.

”Ofta upptäcks barnmisshandel av skolan, men om undervisningen sker hemma är det kanske ingen som ser.”

Frida Dangardt, forskare

– Risken för misshandel i hemmet har ökat. Ofta upptäcks barnmisshandel av skolan, men om undervisningen sker hemma är det kanske ingen som ser. Det är också svårare att ringa stödlinjer när hela familjen är hemma hela tiden, säger Frida Dangardt. 

Trots att de problem som alkohol orsakar riskerar att förvärra situationen har lagar och regler snarast luckrats upp under pandemin. 

– I många länder har lagstiftningen luckrats upp för tillverkare att sälja och leverera direkt till konsumenter. Näthandeln har exploderat i många länder. Även i Sverige har kommuner beviljat tillstånd till restauranger att leverera alkohol hem till kunder tillsammans med mat, säger Sven Andréasson.

”Näthandeln har exploderat i många länder.”

Sven Andreasson, forskare

I många länder har alkohol setts som en nödvändig vara som ska gå att få tag på även i samhällen som i övrigt stängt ned.

– Orsaken är rädsla för att alla alkoholberoende skulle drabbas av abstinens som kräver sjukvård.

Alla länder har inte luckrat upp reglerna. Några har gjort tvärtom och många har gjort både och, som Sverige som nu endast tillåter alkoholservering fram till klockan 20:00, samtidigt som vissa kommuner låter krogar leverera alkohol hem till kunderna.

– De restriktioner som införts kommer antagligen att upphöra så snart pandemin är över, men de liberaliseringar vi sett kommer däremot sannolikt att bli kvar, säger Sven Andréasson.

Mer från Accent